Svetovalno delo
Svetovalno delo Natisni
Svetovalna delavka - logopedinja Alenka Vidmar, ki:
 • svetuje staršem v primeru zaskrbljenosti glede razvoja otrokovih govorno-jezikovnih sposobnosti ter aktivno vključuje starše v proces pomoči otroku z govorno-jezikovno motnjo,
 • svetuje vzgojiteljicam glede govorno-jezikovnega razvoja otrok,
 • odkriva in odpravlja govorne motnje,
 • izvaja preventivne preglede govorno-jezikovnih sposobnosti otrok, za otroke od 4. leta dalje, po potrebi tudi mlajše.
 • Starši, ki imate otroka v VVZ Kekec, jo lahko pokličete na tel.: 786-61-85, kadarkoli se vam porodi kakršnokoli vprašanje o razvoju govora vašega otroka. Njeno mesto je v VVZ Kekec na Trubarjevi cesti 15, kjer je vsak delavnik od 7.00 do 14.30 ure.
 • Nikar ne odlašajte, ko ste zaskrbljeni!  Pomembno je, da težave čimprej odkrijemo, ustrezno ukrepamo oz. smo pomirjeni, ko ugotovimo, da je z našim otrokom vse v redu.

Vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči - defektologinja Špela Podgoršek Pirc izvaja dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  in so vključeni v naš vrtec. Delo poteka po specialno-pedagoških metodah in oblikah dela (individualne obravnave, aktivnosti v skupini), prilagojenih individualnim potrebam otroka in po programu za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce, Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno pomočjo, Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra - MAS ). Pri svojem delu sodeluje tudi s starši, njihovimi vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Svetuje staršem, ki se na poti odraščanja svojega otroka znajdejo pred težavo ali vprašanjem, na katerega sami ne zmorejo odgovoriti.
 
Svetovalna služba se vključuje v celostno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu, preko med seboj povezanih ter prepletenih osnovnih dejavnosti svetovalne službe, in sicer:
 
Svetovalna služba se vključuje v celostno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu, preko med seboj povezanih ter prepletenih osnovnih dejavnosti svetovalne službe, in sicer:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije,
 • neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami (otroci, ki potrebujejo individualno obravnavo in so integrirani v redne oddelke),
 • delo z nadarjenimi otroki.

 
Logopedska pomoč v letu 2016/2017 Natisni