Pravice staršev Natisni
  • Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje ter dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom.
  • Starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo k sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju  vzgojnih dejavnosti.
  • S starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in vrcu.
  • Z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne.
  • Starše seznanjamo s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja.
  • Ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku premagovati težave pri prilagajanju na vrtec.