Pravice otrok Natisni
  • Ne delamo razlik med otroci glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje; narodno, etnično ali družbeno poreklo; premoženje, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.
  • Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.
  • Spoštujemo osebno dostojanstvo in osebno integriteto otroka.
  • Spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje.
  • Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti.
  • Vzgojno delo z otroki oblikujemo glede na znanje in razumevanje otrokovega razvoja v posameznem starostnem obdobju in glede na značilnosti posameznega otroka.
  • Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo.
  • Zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj njegovo popolno zaupanje vase.