Projekti enot
Tradicionalni slovenski zajtrk v enoti Mojca! Natisni 
Slovenski tradicionalni zajtrk v enoti Mojca Natisni
Letos je bil slovenski tradicionalni zajtrk v enoti Mojca še posebej prazničen, saj naša enota praznuje 10 let delovanja. Našemu povabilu na zajtrk so se prijazno odzvali ravnateljica VVZ Keke Grosuplje gospa Majda Fajdiga, župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar.
 Pred zajtrkom smo v igralnici skupine Metulji povabljene goste prijazno pozdravili, se z njimi pogovarjali o hrani današnjega zajtrka in o našem vrtcu Mojca, ki to leto praznuje 10 let. Po pogovoru smo skupaj z gosti ob spremljavi trobente zapeli pesem Čebelar ( Lojze Slak). Na trobento nas je spremljal učenec Žan Krejan Cingerle.

Po skupnem petju pesmi, smo gospodu županu in direktorju občinske uprave podarili piškote medenjake, ki smo jih sami pekli nekaj dni pred obiskom. Lepo smo se jima zahvalili za obisk in skupno druženje. Gospa ravnateljica Majda Fajdiga pa se nam je pridružila na slavnostnem zajtrku. Ta dan je bil zajtrk še posebej okusen in zdrav, saj smo jedli dober kruh na katerega smo namazali maslo in med, zraven smo pili mleko in jedli še sočna jabolka. Po skupnem zajtrku smo se tudi naši prijazni ravnateljici lepo zahvalili za obisk in veselo razpoloženje na skupnem druženju.

Na ta obisk smo se v enoti pripravili, saj smo napisali vabila za goste in jih odnesli v občinsko hišo ter poslali na upravo vrtca. Lepo smo okrasili vrtec, pekli smo piškote medenjake, plesali čebelji ples, peli Slakovo pesem Čebelar, slovesno okrasili in pogrnili mize ter pripravili skromna darilca za goste. Obiskal nas je tudi čebelar s katerim smo se pogovarjali o življenju čebel. Prijazen čebelar nam je pokazal tudi slike čebel in pripomočke, ki jih uporablja pri svojem delu s temi pridnimi živalcami.

Ta dogodek bo otrokom ter nam strokovnim delavkam ostal v lepem spominu in pričakujemo, da se nam bodo ti gostje pridružili tudi na samem slavnostnem praznovanju ob 10. letnici naše enote, ki ga bomo predvidoma izvedli meseca maja.

Vodja enote Mojca Vida Kastelic
 


Preberi več...
 
RAZISKUJEM, SE UČIM Natisni
Operacija/projekt: Raziskujem, se učim, zato da zdravo živim

JKP Grosuplje je skupaj s partnerjema Avtotransporti Kastelec ter Vzgojnovarstvenim zavodom Kekec Grosuplje s projektom »Raziskuje, se učim, zato da lahko zdravo živim« uspešno kandidiralo na 2. Javni poziv LAS Sožitje med mestom in podeželjem za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2016 – 2017.

Upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem je na svoji 12. redni seji, 5.6.2018, izbral in odobril omenjeni projekt za sofinanciranje iz ESRR in ga poslal v dokončno potrditev ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Ministrstvo je LAS SMP posredovalo Obvestilo o potrditvi operacij št.: 02-01-2018/3 s katerim je za navaden projekt odobrenih 36.731,07 EUR iz ESRR.

CILJI OPERACIJE/PROJEKTA

Pri prijavi razpisa »Raziskujem, se učim, zato da lahko zdravo živim« se s partnerjema posvečamo otrokom v predšolski vzgoji - vrtcem. Na primeren način (z različnimi rekviziti in risankami) bi jim predstavili temo odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Grosuplje. 

S partnerjem AvtoTransporti Kastelec bi otrokom predstavili, s pomočjo risank, način razgradnje avtomobila in pomen ohranjanja čiste okolice okoli nas. Pomen pravega načina ravnanja z odpadki je ključnega pomena pri promociji in seznanjanju otrok za zavedanje varstva našega planeta. V posameznih enotah VVZ Kekec, ki pri projektu sodelujejo kot drugi partner, pa bi vzgojiteljice na temo varovanja okolja razmnožile pobarvanke, ki bi jih otroci pobarvali in bi se skozi slike otroci seznanili z različnimi načini ohranjanja čistega, urejenega in zdravega okolja.      

Vsi ti ukrepi in dejanja, ki bi jih izvedli skupaj z obema partnerjema, bi v prihodnosti pripomogli k boljšemu ozaveščanju otrok o okoljskih tematikah in na ta način bi dosegli bolj odgovorno in trajnostno zavedanje ravnanja z odpadki ter odpadno vodo in posledično bi na ta način zmanjšali negativne vplive na okolje in naravo. Menimo namreč, da bi se otroci morali zavedati teme »OHRANJANJA NARAVE« že v svoji rani mladosti in na ta način razviti odnos, ki bi prihodnjim rodovom omogočal brezskrbno in normalno življenje v čisti naravi.           
 


OPIS OPERACIJE/PROJEKTA

V sami operaciji bi radi skupini otrok na drugačen način predstaviti temo varovanje okolja in narave. Na ta način bi pri otrocih še v večji meri sprožili čut za varovanje okolja in narave ter poskrbeli za dodatne informacije, ki bi jih otroci prejeli, poleg že znanih vsebin iz šolskega programa.

Da bomo dosegli vse že prej omenjene cilje, bomo poleg že pridobljenih materialnih vsebin iz prve prijave projekta, potrebovali še maketo dveh vrst čistilnih naprav. Ena maketa bo rastlinska čistilna naprava, ki bo prikazovala, kako se lahko očisti odpadna voda na način brez elektrike in druga maketa bo čistilna naprava na elektriko s sistemom SBR. Na ta način bomo predstavili dva različna načina čiščenje odpadne vode. Poleg tega bomo naredili še risanko na temo odpadnih voda, ki bo narejena na način otroku prijazno in razumljivo. Vsebina v sami risanki bo poučna in okoljsko naravnana. Na temo varovanja okolja in voda bomo v večnamenski učilnici na Centralni čistilni napravi Grosuplje izvedli dvoje delavnic na temo eko čistil in predavanje na temo sonaravnega vrtnarstva.

Partner AvtoTransporti Kastelec bo pripravil risanko na temo razgradnje odsluženih avtomobilov. V sami risanki bo na otroku prijazen in razumljiv način prikazana razgradnja avtomobilov s poudarkom na temi varstva okolja, pravilnega načina ravnanja z odpadki iz avtomobilov in onesnaževanja okolja z izpuhi iz avtomobilov. S tem bo partner lahko v svoji sobi za predstavitve sistema in obrata sprejel vse starostne skupine otrok.

S pomočjo tretjega partnerja VVZ Kekec bomo več kot 700 otrokom približali temo varovanja voda, ločevanja odpadkov, pomen razgradnje avtomobilov. Ob sami predstavitvi teme bomo vsem otrokom razdelili pobarvanke, v kateri bodo predstavljeni različni motivi na temo varovanja okolja in narave, ki jih bo potrebno pobarvati.          

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE /PROJEKTA

Celotna vrednost operacije v EUR56.014,89 
Upravičena vrednost operacije (brez DDV in drugih neupravičenih stroškov)45.913,84
Stopnja sofinanciranja iz ESRR in RS (MGRT) v %80 % od upravičenih stroškov
Predvidena vrednost sofinanciranja iz ESRR in RS (MGRT) v EUR36.731,07
Predvidena lastna sredstva v EUR
19.283,82


 
DODATNE INFORMACIJE O OPERACIJI/PROJEKTU

JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje 
Centralna čistilna naprava Grosuplje 
Vodja operacije: Nejc Vesel 
Telefon: + 386 1/7888 924; e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript

Avtotransporti Kastelec, Lado Kastelec s.p., Adamičeva 57, 1290 Grosuplje 
Koordinator operacije: Damjan Balabanič 
Telefon: +386 1/7888 098; e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript

Vzgojnovarstveni zavod Kekec Grosuplje, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Koordinatorka operacije: Andreja Jaklič Šimnic
Telefon: +386 1/7866 182; e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript

CLLD – LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

CLLD (Community Led Local Development) oziroma v prevodu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost je nov razvojni program, ki ga je Evropska komisija ponudila na izbiro državam članicam in temelji na pristopu lokalnega razvoja “od spodaj navzgor”, kar pomeni, da lokalni prebivalci vzpostavijo lokalno javno zasebno partnerstvo v obliki lokalne akcijske skupine, ki pripravi in izvaja strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja. V ta namen je partnerstvu dodeljeno dolgoročno financiranje, pri čemer se lokalni prebivalci sami odločijo, za katere namene bodo v skladu z EU pravili porabili sredstva (za projekte in svoje delovanje). Slovenija je v izvajanje programa CLLD namenila sredstva iz treh evropskih skladov: 1. evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP); 2. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 3. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Več o programu CLLD je na strani Program razvoja podeželja in na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

JKP Grosuplje je ustanovna članica Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP), ki deluje na območju občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in je za izvajanje Strategije lokalnega razvoja pridobila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.