Projekti
Inovacijski projekt Iskanje novih načinov za spodbujanje pismenosti v vrtcu Natisni
Link nastopa na TV SLO 1 13.05.2013! 

 
Iskanje novih načinov za spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok v vrtcu Natisni
Predstavitev projekta »Iskanje novih načinov za spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok v vrtcu« v Knjižnici Bled.

Preberi več...
 
Nagrada Blaža Kumerdeja Natisni
Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežne v partnerskem sodelovanju z 
Zavodom RS za šolstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso 
v obdobju zadnjih treh let 

prejme

PROJEKTNA SKUPINA IZ VRTCA KEKEC GROSUPLJE,
ki jo sestavljajo Alenka Vidmar, logopedinja in vodja projektne skupine,
Majda Fajdiga, ravnateljica vrtca, ter vzgojiteljice predšolskih otrok: Petra Bor,
Darja Brčan, Helena Ferjan, Branka Okorn in Taja Ožbolt Ilaš.

 
IGRAMO SE EKOLOGIJO Natisni
Nosilka projekta: Vida Kastelic, dipl.vzg.

Naslov podprojekta  IGRAMO SE EKOLOGIJO

Namen projekta
Otrokom predstavlja vsak stik z naravo neponovljivo izkušnjo, ponuja jim doživljanje, raziskovanje, ustvarjanje in iskanje rešitev. Na dolgi rok je to za otroke izkušnja, ki prispeva k razvoju njihove ekološke osveščenosti za vse življenje. Otroci spoznavajo okolje in materiale z vsemi čutili. Zelo radi se igrajo z odpadnimi materiali, ki jih je v našem okolju veliko. Preizkušajo jih na različne možne načine. Izkušnje si nabirajo tudi z ločevanjem odpadnih materialov, če jim odrasli to omogočamo in jih na to navajamo. Otroci se učijo drug od drugega in od odraslih. 
Odrasli moramo biti dober zgled otrokom in potruditi se moramo, da z roko v roki po svojih najboljših močeh skupaj prispevamo k ohranjanju narave. To dejstvo nam je bilo izhodišče in obenem namen projekta v naši skupini.

Preberi več...
 
Z igro do prvih turističnih korakov Natisni
Naslov podprojekta: IZ STAREGA V NOVO - Enota Kekec spodnji hodnik

Namen projekta

V našem vrtcu damo velik poudarek zdravemu načinu življenja in ohranjanju narave. Prizadevamo si, da bi otroci začutili naravo z vsemi čutili, da bi se veselili življenja v čistem okolju, naravi, za kar pa smo seveda sami odgovorni.  S projektom  smo želele, da se otroci že sedaj seznanijo z ekološkimi problemi (onesnaževanje vodnih virov, kisli dež, ozonska luknja … ) ter jih poskušajo po svojih močeh reševati, kajti le v čistem in urejenem okolju je bivanje  prijetno in zdravo. V urejeno okolje pa radi prihajajo tudi turisti in si ogledujejo naše naravne značilnosti, ki pa jih v našem kraju ni malo.
Preberi več...
 
Skupina Ptički Natisni
V enoti Kekec so otroci iz skupine Ptički stvarjali z naravnim materialom

Jeseni so otroci iz skupine Ptičkov skupaj s starši v gozdu nabirali jesenske plodove. Nastale so umetnine iz naravnih materialov, ki so krasile Ptičkovo igralnico in Upravno enoto Grosuplje.

skupina Ptički s Simono in Tatjano
Preberi več...
 
Tinkarin pohod po ulicah Grosupljega Natisni
V torek, 13. decembra 2011 smo se podali na 13. pohod po ulicah Grosupljega, ki ga vsako leto organizira enota Tinkara. Letos je bil še posebej praznično obarvan, saj vrtec Tinkara praznuje 40 let.

Preberi več...
 
Odprimo svoja srca Natisni
V DANAŠNJEM ČASU JE VSE PREVEČ LJUDI POTREBNIH POMOČI SOČLOVEKA.
VČASIH JE DOVOLJ  LE TOPEL STISK IN PRIJAZNA BESEDA, KI OPOGUMLJA…
V TEDNU OTROKA JE BILA MED NAMI GOSPA JOŽICA LIČEN, PROSTOVOLJKA DOBRODELNE ORGANIZACIJE KARITAS. Z NAMI SE JE POGOVARJALA O DOBRODELJNOSTI IN NAS SEZNANILA S STISKAMI SLOVENSKIH OTROK, KI POTREBUJEJO POMOČ.

V ENOTI PASTIRČEK SMO SE ODLOČILI ZA AKCIJO SOLIDARNOSTI. NA PREDLOG  GOSPE LIČEN SMO ZBIRALI RISALNE BLOKE IN RISANKE ( AV KASETE, DVD, CD ) ZA OTROKE, KI JIM STARŠI TEGA NE MOREJO KUPITI.
Preberi več...