Projekti
DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO Natisni
OTROCI IZ SKUPINE KNJIGICE SKUPAJ S SIMONO IN STANKO SMO V ENOTI PIKA PRIPRAVILI RAZSTAVO Z NASLOVOM GRDI RAČEK. 

 Likovni izdelki so nastali s sodelovanjem v projektu za vrtce, osnovne in srednje šole z naslovom Mednarodni dan strpnosti- DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2021/2022 (Izobraževalni center EKSENA). Zgodbo Grdi raček (avtor: H. C. Andersen) smo večkrat prebrali, se o vsebini pogovarjali, si izdelali kartončke z vprašanji, sledilo je še ustvarjanje po vsebini). Pogovarjali in ustvarjali smo na temo strpnosti in prijateljstva, si naredili načrt in ustvarili DREVO PRIJAZNOSTI, kjer s srčkom označimo naša prijazna dejanja. Izvedli smo več gibalno-rajalnih iger, ki spodbujajo sodelovanje, spodbujanje…V skupini smo izvedli 4 delavnice po Cap programu- preventiva nasilja in zlorabe otrok, ob tem pa izvajamo še delavnice čuječnosti.

 
Eko partnerstvo s starši Natisni
Klavdija Zajec Bobnar iz enote Mojca se je na konferenci koordinatorjev vrtcev Ekošole predstavila s prispevkom Eko partnerstvo s starši.

 VVZ Kekec Grosuplje
Klavdija Zajec Bobnar
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript  

Povzetek
Za izvajanje in promocijo eko dejavnosti so vedno priložnosti. Tako smo prvo leto v situaciji sodelovanja z družinami na daljavo v VVZ Kekec Grosuplje spodbujali eko dejavnosti z raznovrstnimi spletnimi prispevki na vrtčevski spletni strani, ki so družinam služili kot ideje in spodbude za aktivnosti v naravi. V oddelku 5–6-letnih otrok se je delo na daljavo s starši in otroki na področju ekologije izkazalo kot uspešna alternativa in logično nadaljevanje eko projektov. Največ domačih aktivnosti se je dogajalo v gozdu in na gozdnem robu ter na domačih vrtovih. V drugem letu dela na daljavo smo s starši in vzgojitelji izvedli anketo o gozdu ter izvedeli, da imajo gozd in gozdne aktivnosti zanje velik pomen ter vlogo. V oddelku 1–2-letnih otrok izvajamo potujoči gozdni nahrbtnik, prav tako pa smo staršem preko spletnih portalov ponudili ogromno okoljskih vsebin in dosegli obojestransko vključevanje v ekološko usmerjene dejavnosti na daljavo. Fotografije in videoposnetki okoljsko usmerjenih aktivnosti so strokovne delavce ter starše otrok v vrtcu povezale in dodatno motivirale za aktivno izvajanje ter predstavitev okoljskih dejavnosti. 
Ključne besede: okoljska vzgoja, sodelovanje s starši, eko vrtec, aktivno učenje

Abstract 
Opportunities to implement and promote eco-activities always exist. In the first year of remote collaboration with families we in VVZ Kekec Grosuplje promoted eco activities with various eco themes on the preschool website, which served families as ideas and motivation for outdoor activities. In the department of 5-6-year-old children, such eco-related work with parents and children proved to be a successful alternative and logical continuation of eco-projects. Most domestic activities took place in the forest and on the edge of the forest, as well as in the home gardens. In the second year of remote collaboration, we conducted a forest-themed survey with the parents and preschool teachers and discovered that the forest and forest activities have a great importance and role for them. In the department of 1-2-year-old children, we run a “forest backpack” project, and we also offered parents a lot of environmental content through online portals and achieved mutual involvement in eco-activities at a distance. Eco-related photos and videos connected us professionals and parents and additionally motivated us for an active implementation and presentation of environmental activities.
Key words: environmental education, cooperation with parents, eco-preschool, active learning
Preberi več...