Zdravstveno varstvo Natisni
Zdravje in način življenja sta bistvena kazalca kakovosti neke populacije. Skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno to zavest vzpodbujati že pri otrocih. Edukacija v smislu zdravstveno vzgojnega dela mora prav zaradi tega potekati na treh nivojih:
  • otroci,
  • vzgojiteljice in ostali zaposleni v vrtcu,
  • starši.

Dejavnosti in aktivnosti v vrtcu načrtujemo v smislu zagotavljanja čustvene varnosti, varnega, zdravega in prijaznega okolja ter zadostnega gibanja in rekreacije.

Predšolsko obdobje je najbolj občutljivo za infekcije. Vzroka ni iskati le v večji občutljivosti te starostne skupine, temveč tudi v njihovem skupnem življenju v kolektivu. Za preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni izvajamo preventivne ukrepe, ki so skupna naloga:
  • družine: Starši bolnega otroka obdržijo doma, v vrtec pa pravočasno sporočijo vzrok odsotnosti otroka.
  • vrtca: Vzdržujemo ustrezen higienski režim, obveščamo starše in zdravstvene službe o pojavu nalezljivih bolezni,  in izvršujemo ukrepe, ki nam jih določi epidemiološka služba ob pojavu obolenj.
  • zdravstvene službe: Diagnosticira obolenje, izvede epidemiološko poizvedovanje, če gre za epidemijo, daje navodila vrtcu za izvajanje ukrepov ter izvaja dezinfekcijo prostorov.