Varnost otrok Natisni
Program zajema aktivnosti za preprečevanje poškodb in nenadnih obolenj v času organiziranega varstva:

  • zagotavljanje ustreznih zdravstveno- higienskih pogojev v vseh prostorih vrtca,
  • spremljanje poškodb in nenadnih obolenj, ki se zgodijo v času organiziranega varstva,
  • prinašanje primernih igrač oz. drugih predmetov v vrtec,
  • obveščanje  vzgojitelja o zdravstvenih posebnostih otrok,
  • postopek in način ravnanja v primeru poškodbe oz. nenadnega obolenja.