Projektno delo Natisni
Projektno delo izvajamo na podlagi problemskega ali interdisciplinarnega načina raziskovanja. Projekti potekajo po etapah raziskovanja (opredelitev raziskovalnega problema, izražanje in preverjanja domnev, postopek zbiranja informacij z različnimi tehnikami, iskanje in oblikovanje odgovorov ter uporaba novih spoznanj).

Ko se odločamo za projektno delo iščemo načine, ki otroka postavijo v čim bolj aktiven odnos do problema. Problem oblikujemo skupaj z otroki na podlagi predhodnih spremljanj znanj in ga nato skupaj raziskujemo. Na tak način otrok vstopa v problem na njemu lasten način, ki ga pozitivno motivira za iskanje rešitev. To pa je pogoj za otrokov aktivni odnos do dejavnosti v vrtcu ter do življenja nasploh.
Otrok se uči z lastno aktivnostjo, ob interakciji z drugimi otroki in odraslimi (vzgojitelji, starši), ob temah, ki izhajajo iz njegove življenjske bližine. Omogoča mu iskanje lastnih rešitev, mu dovoljuje napake, ga vzpodbuja k razmišljanju in k učenju na njemu lasten način.