Nadstandardne dejavnosti izvedbenega kurikuluma Natisni
Nadstandardne dejavnosti izvajamo v obliki večdnevnih izvajanj dejavnosti vrtca izven kraja bivanja otrok (zimovanje, pomladni vrtec v naravi …).

Program izvajamo v nadstandardnih pogojih z bolj ugodnim številom delavcev in manjšim številom otrok.

Cena nadstandardne dejavnosti ni zajeta v ekonomsko ceno vrtca.