Metodologija Korak za korakom Natisni
Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne pristope. Ena izmed izvedbenih variant je tudi metodologija Korak za korakom, ki temelji na uvajanju pristopov, ki so osredotočeni na otroka in temelji na dveh osnovnih načelih:
  • otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe,
  • vzgojitelji krepijo rast in razvoj otrok, če gradijo na njihovih interesih, potrebah in na močnih straneh.

Skrbno načrtovano okolje vzpodbuja otroka, da raziskuje, se uči in ustvarja. Visok nivo znanja strokovnega tima o otrokovem razvoju  zagotavlja kakovostno načrtovanje  sredstev in pripomočkov za učenje. Tim določi primerne cilje za vsakega otroka in tudi za skupino, da se odziva na interese otrok, upošteva individualne potrebe in posebnosti  vsakega otroka, da  vzpodbuja in ohranja naravno radovednost ter mu pomaga pri socializaciji z različnimi oblikami kooperativnega učenja.

Otrokovo okolje v oddelku je oblikovano tako, da omogoča:
  • možnost izbire,
  • da se starši lahko aktivno vključujejo v dejavnosti vrtca,
  • uresničevanje individualizacije,
  • izgradnjo skupnosti,
  • timske pristope,
  • sodelovanje staršev pri načrtovanju in aktivnem učenju otrok,
  • aktivno in učinkovito učenje vseh posameznikov v skupini.

PARTICIPACIJA DRUŽINE

Poudarjanje participacije družine je ena od pomembnih značilnosti v metodologiji Korak za korakom. Pri tem izhajamo iz spoznanja, da ima družina največji vpliv na svoje otroke in da so prav starši primarni vzgojitelji. Družina si želi najboljše za svojega otroka, želi, da bi bil otrok uspešen in produktiven državljan. Zato ji moramo dati možnost, da ima pomembno vlogo v otrokovem vzgojno-izobraževalnem procesu. Starše spodbujamo, da pomagajo razvijati različne učne izkušnje za svoje otroke.