Fit metodologija Natisni
MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA
»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«


Mednarodni projekt FIT Slovenija je projekt promocije gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol, ki ga vodi Barbara Konda,  univ. dipl. fiziolog, direktorica Mednarodnega projekta FIT Slovenija.
Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. 

Ko aktiviramo telo, aktiviramo možgane! 
Ključni razlog, da FIT pedagogika temelji na gibanju, je v bogastvu gibalne/športne aktivnosti, ki omogoča razvoj gibalnih, kognitivnih in socialnih spretnosti.

FIT pedagogika:
1. Deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja.
2. Bazira na: doživljajskem učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-fizičnem zdravju.
3. Vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni.
4. Upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, psihomotorično učenje.
5. Je: interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna, zdrava.

Cilji so: 
 • Promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja.
 • Ponujati zanimive, privlačne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja otrok.
 • Omogočanje otrokom, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter razvijanje le-teh.
 • Nadaljevanje usposabljanja strokovnih delavcev vrtca za FIT Kobacaj.
 • Povečati kakovost in količino gibalno-športne aktivnosti.
 • Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti.
 • Spodbuditi otroke k redni gibalni aktivnosti.
 • Naučiti otroke, da je redna gibalno-športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost.
 • Razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
 • Osveščanje o varnosti.
 • Prenos pozitivnega vzorca na otroke in starše.

Dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru MP Fit Slovenija so: 
 • redni program v oddelku (kurikulum za vrtce) 
 • vadbene ure 
 • aktivni sprehodi 
 • pohodi 
 • gibalne minute 
 • jutranja vadba 
 • FIT- projekt UČIMO ZA ŽIVLJENJE.

Vadbeni programi so:
 • privlačni in dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, starost, spol, socialni položaj
 • način učenja je igra
 • poudarjajo prijateljstvo, veselje, sodelovanje
 • programi so varni in zdravi.

Filozofija MP FIT Slovenija:
 • razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in igro
 • ni izpostavljanja neuspehom
 • teži k večji strokovnosti
 • otroci so sposobnejši, veseli in zadovoljni ter zdravi.

Gibalne vsebine projekta integriramo v redni program dejavnosti področja gibanja (vadbene ure, izleti, sprehodi, gibalne minutke, ...). Pomembno je, da pri Fit vadbenih dejavnostih upoštevamo Fit načela (načela dobrega poučevanja): od načela igre, kot osnovne metode dela, načela kakovosti, gibanja, postopnosti, zaporedja, zmernosti, do načel pestrosti, zabave, timskega dela,... kar je osnova, da se otroci razvijejo v zdrave, samostojne in pozitivno naravnane osebnosti.  Filozofija MP Fit Slovenija je, da je potrebno razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi  igro, saj, ko se otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. 

NAŠE DOSEDANJE DEJAVNOSTI

V okviru izobraževanja smo spoznali:
 • FIT- Metodologija
 • FIT- Kobacaj modul I.
 • FIT didaktične delavnice za oddelke 1–3 let
 • Razvoj otroka in psihomotorično učenje v slovenskih vrtcih (predavanje za starše) 

In izvajali dejavnosti:
 • Gibalne urice
 • Igre timske harmonije
 • FIT Kmečke igre
 • Vsakodnevno gibanje na prostem
 • Hoja po različnih terenih na igrišču, v gozdu, na travniku,
 • Športno dopoldne
 • Projekt Mali sonček
 • Telovadni dan v športni dvorani 
 • Igre brez meja
 • Pohod po Rožletovi poti
 • Gibalno ustvarjanje ob glasbi
 • Čutne poti
 • Dan zemlje in čistilna akcija (igrišče in okolica vrtca)
 • FIT kotiček v vsaki enoti
 • FIT-ov nahrbtnik.

NAČRTI ZA PRIHODNOST
 • FIT - aktivni sprehod
 • FIT - gibalni odmor
 • FIT - gibalne minute
 • FIT - jutranje športanje
 • FIT – OPB:
 • organizirana oblika vadbe v telovadnici
 • organizirane oblike gibanja
 • FIT – igrišče:
 • učenje otrok starih in mednarodnih iger (ristanc, zemljo krast, pismo, …)
 • balinanje, kegljanje
 • FIT – kotički:
 • Fit kartončki z nalogami, Fit rekviziti, fotografije s Fit dogodkov)
 • FIT – hidracija:
 • uvajali bomo redno pitje vode.
 • FIT – aktivno sedenje:
 • uvajali bomo pravilno sedenje - sedenje na hoppy žogah.
 • FIT – hrbtenica
 • FIT – timska harmonija.

Izobraževanja za zaposlene in starše:
 • FIT Kobacaj (modul II in III).
 • FIT interne obnovitvene delavnice.
 • Prenos informacij s seminarjev za Fit koordinatorje.
 • Razvoj otroka in psihomotorično učenje v slovenskih vrtcih (uvodni sestanki za starše).