Dodatne dejavnosti Natisni
Dodatnih dejavnosti ne izvajamo v okviru Kurikula za vrtce, ampak glede na želje staršev in prostorske možnosti vrtca.

Izvajajo jih zunanji izvajalci po poslovnem času vrtca.