Dnevni programi vzgoje in varstva Natisni
Organiziran bo za obe starostni obdobji:
  • od 1 - 3 let,
  • od 3 - 6 let.

Dnevni program se izvaja v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce s posebnim poudarkom na pestri in raznovrstnejši ponudbi na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu.

Otrok od prvega do tretjega leta starosti
Gre za občutljivo in intenzivno obdobje telesnega in psihičnega razvoja; obdobje integracije psihičnih funkcij. V tem starostnem obdobju je otrokovo učenje in pridobivanje novih izkušenj vezano na zaznavanje in gibanje. Ob manipulaciji z različnimi predmeti in prvih simbolnih igrah razvija otrok predpojmovne strukture, hitro pa se razvija tudi govorno. Na področju socialno-emocionalnega razvoja prehaja otrok iz obdobja popolne odvisnosti do relativne neodvisnosti; oblikuje podobo o sebi.

Otrok od tretjega do šestega leta starosti
To  obdobje  je kakovostno nova razvojna stopnja. Posebej velja poudariti potrebo  po  sodelovanju  z  vrstniki, komunikaciji,  močnem  čustvenem doživljanju. Opazna je nova kvaliteta v mišljenju in socialnem spoznavanju.

V prvem  starostnem  obdobju so oddelki oblikovani homogeno in heterogeno:
  • oddelki 1-2 let – homogeni
  • oddelki 2-3 let – homogeni
  • oddelki 1-3 let – heterogeni

V drugem starostnem obdobju pa so skupine oblikovane:
  • oddelki 3-4 let – homogeni
  • oddelki 4-5 let – homogeni
  • oddelki 5-6 let – homogeni
  • oddelki 3-6 let – heterogeni

Glede na specifiko posamezne lokacije lahko v skladu z normativi oblikujemo tudi kombiniran oddelek od 2 do 6 let starosti.