Aktivno učenje v vrtcu Natisni
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se v vrtcu strokovno izpopolnjujejo, da pri svojem delu s predšolskimi otroki:

  • uporabljajo pristope, ki vzpodbujajo kritično mišljenje v skladu z njihovo razvojno in individualno stopnjo razvoja,
  • otroke usmerjajo, da ustvarjalno uporabljajo naučeno v novih situacijah,
  • upoštevajo interese in potrebe drugih otrok in odraslih ter
  • vzpodbujajo sodelovanje med otroki in odraslimi.