Oskrbnine
Obvestilo Natisni
Izjava o možnostih prejemanja/plačil računov


SKLEP o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja
v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje


Cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje znašajo od 1. 1. 2018 dalje mesečno na otroka:
— dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let 487,00 EUR
— dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja od 3 do 6 let 380,00 EUR.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 2,05 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik. Če starši ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna polni zne-sek neporabljenih živil, to je 2,05 EUR.

UPRAVA VVZ KEKEC GROSUPLJE


Besedilo Sklepa v pdf obliki.

Preberi več...
 
Zbirna položnica Natisni
                                                                                                Grosuplje, 06.12.2016

Spoštovani starši!


Starše, ki imate v vrtcu VVZ Kekec Grosuplje vpisana dva ali več otrok, obveščamo, da v mesecu decembru 2016 uvajamo plačilo oskrbnine z zbirno položnico. Do sedaj ste prejemali položnice ločeno za vsakega otroka posebej, sedaj pa imate možnost, da izberete zbirno položnico, ki omogoča zbiranje vseh položnic na enem mestu in izdajo ene same skupne zbirne položnice v skupnem znesku. 

V primeru, da želite plačevati obveznosti preko zbirne položnice, izpolnite izjavo, objavljeno na spletni strani pod zavihkom Sodelovanje s starši, in jo dostavite v računovodstvo – osebno, po pošti ali na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript


Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!                               
 

VVZ KEKEC GROSUPLJE