Oskrbnine
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje Natisni


UPRAVA VVZ KEKEC GROSUPLJESKLEP o uveljavljanju rezervacij v primeru odsotnosti otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v Občini Grosuplje (priloga).

Obrazec za uveljavljanje rezervacije (priloga).


Preberi več...
 
Obvestilo za starše – Novost pri vlaganju vlog za pravice iz javnih sredstev od 1. 12. 2018 dalje Natisni
UVELJAVLJANJE PRAVIC - NOVOST pri vlaganju vlog za pravice iz javnih sredstev od 1.12.2018 dalje

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
 
Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša PRVIČ, je še vedno treba vložiti vlogo! Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.


UPRAVA VVZ KEKEC GROSUPLJE
 
Izjava o možnostih prejemanja plačil računov Natisni
Spoštovani starši! 

Starše, ki imate v vrtcu VVZ Kekec Grosuplje vpisana dva ali več otrok, obveščamo, da v mesecu decembru 2016 uvajamo plačilo oskrbnine z zbirno položnico. Do sedaj ste prejemali položnice ločeno za vsakega otroka posebej, sedaj pa imate možnost, da izberete zbirno položnico, ki omogoča zbiranje vseh položnic na enem mestu in izdajo ene same skupne zbirne položnice v skupnem znesku. 

V primeru, da želite plačevati obveznosti preko zbirne položnice, izpolnite izjavo, objavljeno na spletni strani pod zavihkom Sodelovanje s starši, in jo dostavite v računovodstvo – osebno, po pošti ali na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript