Logoped v vrtcu Natisni
VVZ Kekec Grosuplje
Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Tel.: 786 61 85


Svetovalna služba:
LOGOPED V VRTCUPrevedla in priredila:
Alenka Vidmar, prof. def. - logoped

September, 2021


Kam po pomoč…

Če menite, da ima vaš otrok govorno-jezikovne težave ali težave s sluhom… pokličite logopedinjo Alenko Vidmar, ki se nahaja v VVZ Kekec Grosuplje, na Trubarjevi 15.  Telefon: 01/786 61 85. Dosegljiva je vsak delavnik od 7.00 do 14.00, ob ponedeljkih od 7.30 do 15.30.

Kdo je logoped…

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem vseh vrst motenj v govorno-jezikovni komunikaciji.

Kaj obsega delo logopeda…

• Preprečevanje in odpravljanje vseh vrst motenj v govorno-jezikovni komunikaciji.
• Specifično govorno in specifično vzgojno svetovanje staršem, ki so zaskrbljeni zaradi razvoja govorno-jezikovnih sposobnosti svojega otroka.
• Aktivno vključevanje staršev v proces pomoči otroku s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji.
• Preventivni pregledi govorno-jezikovnih sposobnosti otrok.

Priporočila za starše


• Vsak trenutek izkoristite za pogovor z vašim otrokom. Z otrokom se pogovarjajte sproščeno. Govorite o vaših vsakdanjih opravilih, o vsem kar otrok tudi sam vidi in dela.

• Govora se učimo s poslušanjem. Vi ste otrokov največji govorni vzor. Bodite pozorni na lasten govor. Govorite počasi, razločno, pravilno in enostavno. Izogibajte se pomanjševalnicam v govoru in raje uporabljajte vsakdanje besede. Stavki naj bodo kratki in enostavni, da vas bo otrok razumel.

• Vzemite si čas in poslušajte svojega otroka, kadar vam hoče nekaj povedati. Odgovorite na vprašanja, ki vam jih zastavlja. Otrok naj čuti, da ga poslušate. Tako se bo tudi sam naučil slišati in poslušati druge.

• Ne silite otroka, da se uči govoriti. Nekatere govorne napake sprejmite kot del otrokovega razvoja. Če otrok poenostavlja daljše besede, vi te besede še enkrat pravilno ponovite. Ne zahtevajte od otroka, da  ponavlja za vami.  Pomembno je, da otrok sliši, kako se beseda pravilno izgovori. Večkrat jo bo slišal pravilno, hitreje se mu bo vtisnila v spomin.

• Otroku pripovedujte pravljice, ki naj bodo sprva kratke in enostavne. Ko otrok malo doraste, so pravljice daljše. Skupaj z otrokom obnavljajte vsebino pravljice ob ilustracijah v knjigi. Ko je otrok starejši mu pravljice berite. Ob koncu se o prebrani vsebini z otrokom pogovorite. Pravljico lahko tudi večkrat preberete. Tako si otrok besede bolje vtisne v spomin in s tem širi svoj besedni zaklad.

• Če morate otroku med pogovorom večkrat ponoviti besedo ali povišati glasnost, da se otrok odzove, ne odlašajte in peljite otroka na pregled sluha.

• Če ste negotovi poiščite strokovno pomoč. Nikar ne odlašajte, ko opazite težave pri vašem otroku. Zavedajte se, da veste več o njem kot kdorkoli drug!