Enota Kekec zgoraj
V enoti Kekec zgoraj si bo vsaka skupina izbrala pravljico, zgodbo (glede na starost otrok), 
ki bo rdeča nit celega tedna. 

 Sledile bodo dejavnosti:
  • branje oz. pripovedovanje zgodbe ob ilustracijah,
  • socialne igre,
  • gibalno dopoldne na igrišču vrtca,
  • likovno, ustvarjalno dopoldne,
  • glasbeno dopoldne (petje pesmic, igranje na male inštrumente, ples),
  • igra po želji otrok.

Strokovne delavke enote Kekec zgoraj