Pripravljenost na koronavirus v VVZ Kekec Grosuplje
V VVZ Kekec Grosuplje smo ves čas sledili navodilom pristojnih služb, obveščali zaposlene in starše, naredili načrt pripravljenosti na koronavirus.

Uvedli smo poostren higienski režim, obvezno umivanje rok ob prihodu in odhodu iz vrtca, po potrebi razkuževanje, nagovorili vse, da v vrtec prihajajo samo zdrave osebe, da starši javljajo odsotnost otrok.
Omejili smo združevanja otrok in prekinili vsa srečanja s starši, strokovna srečanja ter dodatne aktivnosti.

Zaradi nastale situacije s ponedeljkom, 16.03.2020 zapiramo vrtec do preklica. 

Starše bomo po potrebi obveščali preko eAsistenta, zato naprošamo, da ne pošiljajo  vprašanj na e-pošto vrtca ali telefone zaposlenih, ker bomo opravljali samo nujna dela od doma.

Pred začasnim zaprtjem vrtca pozivamo starše, da odnesejo vsa otrokova oblačila, obutev in druge predmete domov.

Kdaj bo vrtec zopet vzpostavil delovanje, je odvisno od splošne situacije in navodil, ki bodo sprejeta na državnem nivoju. Zato sledimo informacijam v medijih in na eAsistentu.

Pred ponovnim odprtjem in vzpostavitvijo vzgojno-izobraževalne dejavnosti v VVZ KEKEC GROSUPLJE bomo opravili temeljito čiščenje z dezinfekcijo vrtca.

Podaljšujemo rok za vpis v vrtec za novo šolsko leto 2020/21 do konca aprila 2020.

Ohranimo mirnost, spoštujmo navodila pristojnih služb, izkoristimo čas za gibanje v naravi in po najboljših močeh poskrbimo za zdravje sebe in najbližjih.

 Majda Fajdiga, ravnateljica