Spoštovani starši!

Do 31/3-2020 sprejemamo vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2020/21. Po potrebi bomo glede na vpis novih otrok preoblikovali oddelke. Pri tem bomo upoštevali predpisane normative glede na starost in število otrok ter tudi želje in potrebe staršev.

Vrtec ima po 7. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati oz. spremeniti sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo, kar navaja 7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje: »Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.«

V vlogi navedite:
    • rojstne podatke otroka, 
    • oddelek in enoto, v kateri je otrok vključen sedaj,
    • enoto, v katero ga želite premestiti s 1. septembrom 2020. 

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka, rojenega leta 2014, za katerega želite odlog šolanja. 

Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca. 

O premestitvi vašega otroka vas bomo obvestili pisno preko vzgojiteljice najkasneje do konca junija 2020. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.


 Ravnateljica:
 Majda Fajdiga