Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19

Do 31/3-2018 sprejemamo vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19, zato bomo po potrebi glede na vpis novih otrok, oddelke preoblikovali in premestili otroke.

Vrtec ima po 7. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati oz. spremeniti sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

Pri tem bomo upoštevali tudi želje in potrebe staršev ter predpisane normative glede na starost in število otrok, vključenih v posamezne starostne oddelke.

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo, kar navaja 7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje: »Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.«V vlogi navedite rojstne podatke otroka, oddelek in enoto, v kateri je otrok vključen sedaj, ter enoto, v katero ga želite premestiti s 1. septembrom 2018. Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca.

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka letnik 2012, ki ga s 1.9.2018 z razlogom ne boste vpisali v osnovno šolo.

O premestitvi vašega otroka vas bomo obvestili pisno preko vzgojiteljice najkasneje do konca junija 2018.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

Ravnateljica:
Majda Fajdiga