Obvestilo
Obveščamo vas, da so se 01. 01. 2018 spremenile cene programov v VVZ Kekec Grosuplje, na podlagi Sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji, dne 13. 12. 2017. Nove cene programov znašajo za otroke I. starostnega obdobja 487 EUR, za otroke II. starostnega obdobja pa 380 EUR.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 2,05 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik. Če starši ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna polni znesek neporabljenih živil, to je 2,05 EUR.

Spremenjena je tudi cena dodatnega varstva izven obratovalnega časa, v 4. členu Sklepa, ki znaša 5,00 EUR za vsako polurno prisotnost otroka po obratovalnem času.

UPRAVA VVZ KEKEC GROSUPLJE


Besedilo Sklepa v pdf obliki.