Logopedska pomoč v letu 2017/18
 

 Datum: 1.9.2017


SPOŠTOVANI STARŠI!

V letih delovanja logopedske službe v VVZ Kekec Grosuplje smo izoblikovali Preventivni logopedski program, skozi katerega poskušamo v sodelovanju z vami zagotavljati spodbudno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti vaših otrok. Izvajamo različne preventivne dejavnosti za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti  in nudimo logopedsko pomoč otrokom s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji.


Obveščamo vas, da bodo preventivni logopedski pregledi in prvi obiski pri logopedinji v vrtcu zaradi številčnosti logopedskih obravnav v letu 2017/18 potekali spremenjeno.

Zaradi velikega števila otrok z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji, ki so v letu 2017/18 vključeni v logopedsko obravnavo v vrtcu (otroci, ki nadaljujejo z logopedsko obravnavo iz leta 2016/17, čakalna lista otrok 2016/17), ne moremo opravljati več preventivnih logopedskih pregledov na ustaljeni način. Izjemoma bodo v preventivni logopedski pregled vključeni otroci, pri katerih bomo težavo v govorno-jezikovni komunikaciji opazili tudi v oddelku vrtca. Ko se bodo sprostila mesta za logopedske obravnave v vrtcu, bomo ponovno izvajali preventivne logopedske preglede, kot do sedaj. 

Pomembno se je zavedati, da preventivni logopedski pregled brez ustrezne strokovne obravnave ali spremljanja ne izpolnjuje svojega namena. Zato vas prosimo, da v primeru zaskrbljenosti glede govorno-jezikovnega razvoja vašega otroka poiščete pomoč logopedske službe tudi v zdravstvenem domu. Hvala za razumevanje!

Za informacije in vprašanja je logopedinja dosegljiva po telefonu 01/786 61 85 vsak delavnik med 13. in 14.uro.


Prijazno vas pozdravljamo in se veselimo sodelovanja z vami!


Logopedinja:                                                                                    Ravnateljica:
mag. Alenka Vidmar, prof.def.surdo-logo                                        Majda Fajdiga