Katalog informacij javnega značaja
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  VVZ KEKEC GROSUPLJE 2020 (.doc)

ORGANIGRAM (.doc)
Povezava do INFORMACIJ ZA POSAMEZNIKE
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov