Katalog informacij javnega značaja
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  VVZ KEKEC GROSUPLJE 2019 (.doc)

ORGANIGRAM (.doc)


Povezava do INFORMACIJ O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
ZA POSAMEZNIKE V VVZ KEKEC GROSUPLJE
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov