Obogatitvene dejavnosti izvedbenega kurikuluma
  • Namenjene so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter bogatenju življenja in dela v oddelku.
  • Izvajamo jih v času bivanja otrok v vrtcu v obliki delavnic, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti s področja glasbe, plesa, športa.
  • Načrtujejo in izvajajo jih strokovne delavke vrtca. O svojem načrtovanem in izvedenem delu v določenem obdobju obveščajo starše na oglasnih deskah in roditeljskih sestankih, o razvojnem napredku posameznega otroka pa na pogovornih urah.
  • Dodatni stroški, ki so vezani na izvajanje obogatitvenih dejavnosti (vstopnine, prevozi, karte …) niso zajeti v ekonomsko ceno vrtca.