Predstavitev na konferenci koordinatorjev Natisni
Kamenčki prijateljstva nas povezujejo in Gozdna igralnica sta temi, ki sta jih na konferenci koordinatorjev programa Ekošola 24. septembra 2018 predstavili vzgojiteljici Darja Marolt in Blanka Strgar. O svoji predstavitvi sta povedali:

Darja Marolt: »Otroško okolje je majhen del sveta, neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar otroci vidijo, želijo okusiti, povonjati, otipati. Da bi zadovoljili spontani nagnjenosti otroka po odkrivanju in spoznavanju okolja, smo mu s celoletnim projektom »Kamenčki prijateljstva nas povezujejo« želeli razširiti spoznanja.

Z igro s kamenčki so otroci gradili medsebojne odnose, ki so del našega vsakdana. Odnosi v vrtcu pomenijo medsebojne odnose med otroki, odnose med strokovnimi delavkami in otroci, odnose med sodelavci, odnose med vrtcem in družino, ter odnose do narave, tako žive kot nežive.

Usmerile smo se v pozitivno energijo, ki se pretaka skozi naše medsebojne odnose in, ki nam omogoča dobro opravljati svojo nalogo. Tako smo vzpostavljale ravnovesje in zadovoljstvo – med otroki, strokovnimi delavkami in starši, v povezavi z okoljem, v katerem živimo.«

Blanka Strgar: »Prioritetna naloga vrtca v lanskem šolskem letu je bila »ekologija odnosov«. Namen je bil, da se otrok, ob odgovornem vodenju odraslih, uči primernih ravnanj, postaja odgovoren, oblikuje trajne vrednote in ekološko zavest o dejanjih in odnosih, ki so v sozvočju z naravo. Zato moramo oditi v naravo in doživeti direktne izkušnje. Otrokom gozd predstavlja svobodo, zabavo, igro z vrstniki, raziskovanje neznanega in kot tak močno vpliva na posamezna področja njihovega razvoja.

Jutranji krogi, ki smo jih imeli v naravi, so otroke med seboj še bolj povezovali. Skozi celotno dopoldne so imeli stalen stik z naravo, ki je na otroke delovala zelo pozitivno (bili so bolj umirjeni in sproščeni) in se veliko igrali. Vsi otroci so bili aktivno soudeleženi pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, kot priprava za igro v gozdu. Vse njihove ideje smo skupaj zapisali in narisali na plakat. Predlagali so, da bi na našem stalnem prostoru v gozdu zgradili hišico iz naravnega materiala. V sodelovanju z dedkom deklice iz skupine je nastala čudovita gozdna igralnica, kjer so se otroci sproščali in raziskovali. Uživali so v poslušanju zvokov iz narave, nabiranju jesenskih plodov, skrivalnicah, lovljenju, igri z listjem, orientacijskih pohodih, sprostitvenih igrah, smučanju in smučarskih skokih, tudi brez snega. Odkrivali so gozdne živali, jih opazovali z lupami in se navajali na spoštljiv odnos do živih bitij. Stalno so raziskovali, brez večjega strahu, premagovali naravne ovire ter pri tem spodbujali drug drugega. Večkrat smo na njihovo željo postavili naravni poligon iz vej, hlodov in palic. Izdelali smo tudi škripec, s katerim smo dvigovali naravne materiale in jih ob tem spoznavali. Najpomembnejše je bilo, da so bili otroci pri vseh dejavnostih aktivni soustvarjalci.

Na podlagi pozitivnih izkušenj so razvijali spoštljiv odnos do okolja, pozitivni pogled na naravo, se iz gozda vračali veseli, zadovoljni in kar je najvažnejše, da se želijo vsakodnevno vračati nazaj.«