POROČILO O POTEKU PODPROJEKTA EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Natisni
Knjige z ekološkimi vsebinami so prebirali v vseh enotah. Letos so oddelki knjige in dejavnosti povezovali z ekologijo odnosov, ki je letošnja prednostna naloga našega vrtca. Preko prebiranja knjig in zanimivih dejavnosti so otroci, starši in strokovne delavke razvijali pozitivne odnose do sebe, do drugih, med seboj in do narave. Knjige so bile iztočnice za pogovore in krepitev pozitivnih vrednot kot so prijateljstvo, srčnost, nudenje pomoči drug drugemu, odprtost itd. V letu 2017/18 so v projektu sodelovale vse enote VVZ Kekec Grosuplje. Sodelovalo je 31 skupin in skupaj z njimi 62 strokovnih delavk. Globalni cilj dejavnosti je bil razvijanje otrokovega kritičnega mišljenja ob prebiranju knjig z ekološko vsebino. Otroci so spoznavali, kako lahko sami in drugi ljudje vplivajo na naravo ter kako lahko dejavno prispevajo k ohranjanju naravnega okolja.

V skupinah so celo leto povezovali prebiranje knjig z ekološkimi vsebinami z različnimi eko dejavnostmi. Otroci in njihove strokovne delavke so se povezovali s starši in tudi z zunanjimi sodelavci. Vključevali so se v ožje in širše okolje. Vsaka sodelujoča skupina je prebrala najmanj dve knjigi, ki sta bili na seznamu eko knjig. Knjige so lahko tudi prosto izbirali. Oddelki so sodelovali z Mestno knjižnico Grosuplje in drugimi knjižnicami.

ENOTA PIKA


Pri Eko branju so sodelovale vse tri skupine.
V skupini Mucki so otroci in njuni vzgojiteljici prebrali knjigo Samotna jelka (Vladimir Verdnik) in knjigo Hiša, ki bi rada imela sonce (Mojca Osojnik)
Po pravljici so naredili eko smrečico in z njo sodelovali na natečaju BODI EKO, SPOŠTUJ ČEBELE IN SMREKO. V lonček so posadili majhno smrečico in skrbeli zanjo. Smreke in jelke so opazovali tudi v gozdu. Zgodba o Hiši, ki bi rada imela sonce je bila iztočnica za pogovor in dejavnosti o družini.
Ugotovili so, da hiše pač niso zato na svetu, da bi živele same, ampak zato, da v njih živijo vesele družine.
Skupina Dinozavri je posvetila več časa knjigi Zelena pošast (Miha Mazzini) in knjigi Jablana (Mira Lobe).
Dinozavri so imeli letošnje šolsko leto velik poudarek na pozitivnih odnosih. Celoletna tema je imela naslov ČAROBNA MOČ PRIJATELJSTVA.
Za Eko bralno značko so izbrali knjigo Zelena pošast, ki govori o zavisti. Ugotovili so, da zdravilo za njo obstaja v nas samih.
Ob pravljici Jablana so spoznali, da imajo prijazni veliko prijateljev.
Aktivni so bili tudi pri skrbi za čisto okolje: obiskali so deponijo odpadkov, ločevali so odpadke, varčevali z vodo, izvedli čistilno akcijo.
Letos so se pri Sončkih odločili, da eko branje popestrijo tako, da preko projekta Sončkov bralni nahrbtnik staršem predstavijo Eko knjige. Na seznam je vzgojiteljica napisala 21 knjig, med katerimi so otroci in starši lahko izbirali. Skupaj z otroki so odšli v knjižnico in si izbrali eno knjigo iz seznama.
Imeli so dva sončkova nahrbtnika, ki so jih otroci imeli en teden doma. Starši so otrokom brali knjigo in skupaj so se pogovarjali o njeni vsebini. V knjigi so poiskali pozitivne lastnosti junakov in se pogovarjali o srčnosti. Otrok si je izbral, kakšno igračo bi izdelali iz odpadnega materiala. Tako so nastale eko igrače od fotoaparata, duhca, oblaka, daljnogleda, lutke sovice, oblaka, avtomobilov in še bi lahko naštevala.
Iz seznama je bilo največ izbranih knjig: H. C. Andersen- Grdi raček, Jennings Sharon- Franček sadi drevo, Ivan Ganthschev –Drevo Krištof, Maks Velthujis -Zaljubljeni žabec, Shel Silverstein- Drevo ima srce, Svetlana Makarovič- Kuzma trinajsti škrat, Vesna Radanovič- Rožnati avtobus, Svetlana Makarovič- Sovica Oka, Zvezdana Majhen- Čas brez vode, Fran Levstik- Kdo je Vidku napravil srajčico.
Projekt eko sončkov bralni nahrbtnik je zelo lepo zaživel med družinami in je predpriprava za Bralnega Palčka, ki ga bodo otroci imeli prihodnje šolsko leto.

ENOTA ROŽLE


Vsak otrok starejše skupine je za eko branje povedal eno zgodbo z ekološko vsebino, doma so naredili tudi plakate, ki so jih predstavili v vrtcu.
Tudi ostale skupine so v vrtcu spoznale vsebino treh slikanic z ekološko vsebino, se ob njih pogovarjale, kako bi skrbeli in ohranili čisto naravo. Peli so pesem Rad imam naravo, si izmišljali zgodbe na to temo, likovno ustvarjali, sadili buče, iz buč delali inštrumente, skrbeli za urejenost igrišča ter račke v potoku ( hranjenje s koruznimi zrni pozimi).
Pri ustvarjanju so večkrat uporabljali odpadni material in ga ponovno uporabili.
Večkrat so obiskali gozd, travnik in uživali v lepotah narave.

ENOTA PASTIRČEK


Skupina Metulji so na sprehodu opazili poplavo in razvili temo o naravnih nesrečah, kaj so naravne nesreče, zakaj do njih pride, kako pravilno ravnamo, koga pokličemo in kaj povemo, ogledali so si gasilski avtomobil in predstavitev poklica gasilec, spoznavali kakšne vrste reševalcev poznamo, izvedli so tudi evakuacijo iz vrtca na igrišče v primeru požara, likovno so ustvarjali, se naučili deklamaciji Nesreča in Gasilec Peter, se oblekli v gasilce, policiste, si pogledali različne knjige na temo in prebrali slikanico Ježek Snežek in poplava ter Ježek Snežek in 112, ugotavljali, kako lahko sami skrbimo za naravo itd.
V skupini Sovice so letos prebrali knjigo Ovčka Belka plete oblačila (Tatjana Ban) in se nato pogovarjali o prijateljstvu, o pomoči drug drugemu. Spoznavali so volno in materiale različnih oblačil ter ugotavljali, da lahko oblačila, ki jih več ne potrebujemo, podarimo komu drugemu ali jih predelamo v druga oblačila. Skupaj s starši so otroci sodelovali v akciji Zbiramo star tekstil. Otroci so izdelovali ovčke iz toaletnih tulcev in druge živali iz te zgodbe. Izdelke so otroci po igri z njimi postavili na razstavo v avlo vrtca. V okviru teme Voda so v skupini prebrali knjigo Voda pljusk ( Rosa M. Curto) in spoznavali vodo preko različnih zanimivih dejavnosti. Otroci so se navajali na varčevanje z vodo, zapiranje pip po uporabi vode ter spoznavali vodo kot dragoceno naravno dobrino in zdravo pijačo. Na obisk je v skupino prišla medicinska sestra, ki je otrokom pokazala pravilno in dosledno umivanje rok. Na Pastirčkovem vrtu skupina skrbi za rastline na gredici, saj so otroci preko dejavnosti spoznali, da poleg ljudi tudi živali in rastline potrebujejo vodo.

Dejavnosti v skupini Pikice:
 • slikanice za spoznavanje telesa, o vrtnarjenju in raziskovanju talnega živžava ter skrbi za planet zemlja (odpadki, voda, zemlja..);
 • slikanice o gozdnih pravljičnih junakih v sklopu projekta eko paket;
 • zgoščenke s pesmimi in zgodbami ter petje in ples ob njih (ljudske pesmi, otroške pesmi, pravljice o naravi, okolju);
 • v sodelovanju s starši so sodelovali v projektu Eko paket in iz odpadne KEMS embalaže izdelovali gozdne pravljične junake.
V skupini Sončki so v kontekstu prioritetne naloge vrtca Ekologija odnosov dali poudarek vrednotam kot so spoštovanje, odgovornost in kritičnost do sebe ter v odnosu do drugih, tudi živih bitij, narave.
Posebno pozornost so namenili tudi branju knjig z ekološko vsebino.
Prebrali so knjigo Potovanje vodne kapljice (avtor: Otmar Grissemann). Igrali so se z vodo, risali oblake in dež s flomastrom. Linije narisane s flomastrom so prekrili s čopičem, namočenim v vodo. Risbe so bile videti kot pravi dež.
Zavedajo se, da je voda zelo pomembna tako za naravo kot za ljudi in druga živa bitja.

Druga knjiga, ki so jo prebrali, je bila Pojoča ribica (avtor Darren King, Gill Guile).
Papirnate krožnike so pobarvali s svetlo modro barvo. Ko so se posušili, so nanje nalepili zgubane ladjice, ki so jih predhodno pobarvali. Na morsko dno pa so nalepili živali, ki živijo v vodi.
Po likovnem ustvarjanju so otroci igrali še na instrumente (boben, ropotulja,idr. ), na katere so igrale tudi hobotnica, kit, morski konjiček in riba v vsebini prebrane slikanice.

ENOTA TINKARA


V skupini Krokodilčki so prebrali naslednji eko knjigi: EKO ZMAJČEK (Mojiceja Podgoršek) in EKO-PRAVLJICA, Štiri zgodbice o štirih naravnih energentih: o vetru, zemlji, ognju in vodi (Alenka Klopčič)

Dejavnosti:
Branje vsebin, ogled poučnih risank o porabi energije, elektrike, prometu, vodi, slikanica Lepši svet 1.
ČISTILNA AKCIJA V ENOTI: očistili so igrišče in okolico, poskrbeli za cvetlični kotiček, izdelovali naslovnice za Eko knjigo, risanje risb Zemlja in jaz, izdelovali so cvetlična korita iz tetrapakov, sadili čebulice in sejali pšenico- opazovanje, zalivanje, skrb za rastline, prepogibanje papirja-zvončki, risanje na okna (pomladne cvetice).
V skupini Fitki so prebirali naslednje knjige:
Andrej Rozman Roza: ČOFLI
Pogovor ob zgodbi, kaj bi naredili mi, če bi se k nam zatekli Čofli.
Iskanje rešitev: kaj bi morali spremeniti ljudje, da Čoflova jama ne bi bila onesnažena.
Risanje po zgodbi.
Risanje Čoflov na dlani, prosta dramatizacija.
EKO Kviz (izdala EU, Grad Buzet)
EKO memo (igra spomin: vrste smeti in pripadajoči smetnjaki).

E. Wagner, M. Russel: Quacki, der kleine freche Frosch (Kvaki, majhna nezadovoljna žabica)

 • kamišibaj: glasbena pravljica,
 • obisk Darje Koščak s terarijem z žabicami,
 • opazovanje, rokovanje, božanje žabic,
 • spoznavanje značilnosti in navad žabic,
 • spoznavanje življenjskega kroga žab,
 • gibalna igra »od mresta do žabice«,
 • izdelava plakata: kaj smo zvedeli o žabicah,
 • gubanje žabic iz papirja, pesmica: Kaj vse žabica zna ( Mira Voglar).
 • bans: »â€¦slišim žabico delati…«
Skupina Račke se je navdušila nad naslednjimi knjigami:
NAŠE ČISTO TELO; ČISTE ROKE IN ČISTI ZOBJE (Soyoung Jeong)
Ilustracije v knjigi so bile dobra motivacija za umivanje rok, sovpadle so z dejavnostmi, ki jih je skupini prikazala medicinska sestra (povezava z ZD Grosuplje). Otroke je namreč zelo osupnilo, ko je medicinska sestra igrače popršila z obarvano vodo (bacili, virusi, ki so na ta način postali vidni). Nihče ne bi bil rad bolan, zato so se trudili za čistočo rok in pazili, kam kihamo, smrkamo. V knjigi je tudi lepo predstavljeno, da uporabimo eno do dve brisački in med miljenjem rok zapiramo vodo.
MATIC IN META ZA OHRANITEV PLANETA (Mateja Gomboc v sodelovanju z Ekologi brez meja) Vsebino knjige so spoznavali preko ilustracij, ki so jih povezovali z vsakdanjim življenjem v vrtcu in doma (za branje je še prezahtevna).
Spoznavali so:
ekološki otok, ločevali odpadke, zbirali tekstil, zamaške;
sadili fižol, grah v lončke in gredico vrtca (pleli, zalivali, spoznali, kam odlagamo plevel);
sajenje rož, ki jih imamo/imajo doma odveč (po delovni akciji prekopavanja gredice);
ponovna uporaba odpadne embalaže (ropotulje, ptičje krmilnice).

ROŽNATI AVTOBUS (Vesna Radovanovič)
Pogovor o starem avtobusu, ki so ga spremenili v igralo.
Igre z vlogami: avtobus in potniki.
Fit igra: Kolone.
Pesmica Avtobus.

Skupina Zajčki je prebrala naslednje knjige:
Franček rad pomaga-zbirka: Frančkove TV zgodbice.
Dejavnosti:
Razmišljanje-kdo je prijatelj, kaj dela.
Sociogram-moj prijatelj je…
Izbira simbola za prijateljstvo (deček in deklica, ki se držita za roki) in risanje simbola. Petje pesmi Gradimo prijateljstvo-ponarodela.
Nikovo jajce – David Bedford
Dejavnosti:
Razmišljanje in pripovedovanje-česa se bojim.
Risanje prestrašenega izraza.
Katere so živali, ki se izležejo iz jajca?

Skupina Prijatelji
Zabava z odpadki! (Neville Astley, Mark Baken)
Ples v zabojniku (Helena Koncut Kraljič)
Raziščimo predelovanje odpadkov (Elisabeth De Lambilly)

Dejavnosti: ogledi ekoloških otokov, izdelava ekološkega otoka v igralnici (ločevanje odpadkov), spoznavanje odpadkov iz različnih materialov (plastika, les, blago, karton...), lepljenje sličic-ločevanje odpadkov, čistilna akcija pred vrtcem, urejanje gredic, ogled odlagališča odpadkov v Špaji dolini, predelava odpadkov, ustvarjanje iz odpadne embalaže.

ENOTA MOJCA


V najstarejši skupini Metulji so prebrali knjigo Vse zeleno ( Saša Benulič).
Izdelovanje lutk iz odpadnega materiala (karton, lesene žlice).
Lutkovna igra v izvedbi otrok : Vse zeleno.
Drevo ima srce, Silverstein Shel
Pogovor z otroki ob Hiški sreče o ljubezni (kaj nam pomeni, kako jo izražamo, delimo).
Izdelovanje srčkov.

V skupini Ribice so prebrali slikanice:
Mavrična ribica (M. Pfister),
Mavrične ribice ni več strah (M. Pfister).
Pogovarjali so se ob vsebini pravljice.
Pogovarjali so se o prijateljstvu.
Predstavitev vsebine pravljice z lutkami, ki sta jih izdelali vzgojiteljici.
Predstava v izvedbi otrok.
Izdelovanje mavričnih ribic.
Igra z družabno igro: Ribolov.

Skupina Sončki je prebirala knjige:
Različna sva, rada se imava (Barbara Hanuš),
Razvrščanje: sadje, zelenjava, kaj ima kdo rad?
Barve oblačil- katera je moja najljubša barva.
Mala Lina se igra na vrtu (Linne Bie).
Drevesni diagram: to se uporablja v kuhinji, to se ne uporablja v kuhinji.
Pogovor: Kaj lahko delamo na igrišču?
Kako skrbimo za zdravje in varnost?

V skupini Srčki se je marsikaj dogajalo.
Imajo fižol- skrbijo zanj, opazujejo, opisujejo spremembe.
Pogovor ob vsebini pravljice: Kako se počutim, kdaj sem vesel, kdaj sem žalosten.
Pogovor z otroki: kako ostanemo zdravi (zdrava hrana, gibanje, primerna oblačila…).
Didaktična igra spomin: Sadje, zelenjava.
Tudi mama žaba lahko zboli (Gaja Gross).
Zelo lačna gosenica (Eric Carle).
Pogovor ob knjigi: štetje, poimenovanje in utrjevanje barv, velikostnih odnosov.
Kaj je zdrava hrana?
Izdelovanje lutk iz papirja in igra z lutkami.

ENOTA KEKEC- SPODNJE IGRALNICE


V enoti Spodnji hodnik so se projekta Eko branje za eko življenje lotile vsaka skupina po svoje. V skupini Sovice je 18 otrok, ki jih vodita vzgojiteljica Jasmina Zemljak in pomočnica vzgojiteljice Marija Krampelj. Vsak petek so k otrokom na dom v Eko nahrbtniku odhajale knjige z eko vsebino: Čas brez vode (Zvezdana Majhen) Živ žav sredi trav (Draga M. Tarman) in Zemlja je dobila vročino (Goran Škobalj), ki so jih prebirali starši skupaj z otroki in svoja doživetja zapisali v priloženo mapo. Doma so izdelovali tudi eko igrače, s katerimi se igrajo sedaj v vrtcu.

ENOTA KEKEC- ZGORNJE IGRALNICE


Vse skupine so prebirale pravljico Zaklad skalnih mišk (M. Pfisher), Zlati kamenčki (J. Bitenc), saj so se vsebine navezovale na vodilo enote. V skupini Žogice (2- 3 let) so ob spoznavanju in raziskovanju travnika prebrali še zgodbi Zelo lačna gosenica in Godrnjava pikapolonica ( Eric Carle).
V skupini Sončki (2- 4 let) so prebirali naslednje knjige: Čriček in mravljica (Kašmir Huseinović), Medvedek, kaj delaš? (Slavica Remšar), Spoznaj gozdne živali (leksikon MK). Skupina Čebelice (2- 3 let) je celo leto sodelovala s čebelarjem in zato so prebrali slikanico Čebela Adela (Anton Krings). Prebrali so tudi slikanico Žabica je rešena (Nika Hribar, Karin Gabrovšek).
V skupini Mehurčki (4- 5 let) so prebrali knjigo Rjavi medved in potrpežljivost, Veverica in optimize (J. Moran, Wensell) in Glinčki (Tina Koščak).
Sodelovali so z geologinjo in se celo leto igrali z naravnimi materiali. Sodelovali so tudi pri zbiralnih akcijah. Z enoto je sodelovala tudi dipl. medicinska sestra Sonja K. Kos.

ENOTA ZVONČEK


Pri Lisičkah je vsak teden od družine do družine potoval »pravljični kovček«. Otrok, ki je bil na vrsti, se ga je zelo razveselil, da ga tisti dan vzame s seboj domov.
Doma so otroci skupaj s starši v kovčku našli eko-lutke, ki so bile v pomoč pri branju pravljice Rdeča Kapica, ogledalo, ki je služilo kot pripomoček za ogledovanje govoril, starši pa so imeli na voljo tudi strokovno gradivo specialnega pedagoga Marka Juhanta.
Vsaka družina je imela nalogo izdelati enega (najljubšega) junaka pravljice po izbirni tehniki. V vrtec smo tako ob koncu tedna prejeli doma narejene lutke ali pa umetniške risbice pravljičnih junakov, ki jih zbiramo v naši igralnici.

ENOTA TROBENTICA


Enota Trobentica se nahaja na vzpetini Kopanj sredi dolenjskega Krasa. Je odlično izhodišče za bivanje v naravi, zato so gozd vsakodnevno raziskovali v vseh vremenskih razmerah. Skupaj z otroki, so izdelali načrt aktivnosti v gozdu. Izhajali iz načrta otrok in njihovih željah po raziskovanju, kar je še intenzivneje omogočalo doseganje zastavljenih ciljev. Glavni cilj je bil oblikovanje odnosa otrok do gozda, da bi skozi svoje izkušnje, odkritja in doživetja izoblikovali oseben odnos do narave. Jutranji krogi, ki so jih imeli v gozdu, so otroke med seboj še bolj povezovali in umirjali. Spoznavali so nove knjige: Nicoletta Costa: Nečimrno drevo; Tatjana Kokalj: Kdo na sprehod v gozd?; Shel Silverstein: Drevo ima srce; Udo Weigelt: V gozdu je prostora za vse. Vsi otroci so bili aktivno soudeleženi pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, kot priprava za igro v gozdu. Vse njihove ideje so skupaj zapisali in narisali na plakat. Predlagali so, da bi na stalnem prostoru v gozdu zgradili hišico iz naravnega materiala. V sodelovanju z dedkom deklice iz skupine je nastala čudovita gozdna igralnica, kjer so se otroci sproščali in raziskovali. Uživali so v poslušanju zvokov iz narave, nabiranju jesenskih plodov, skrivalnicah, lovljenju, igri z listjem, orientacijskih pohodih, sprostitvenih igrah, smučanju in smučarskih skokih tudi brez snega. Odkrivali so gozdne živali, jih opazovali z lupami in se navajali na spoštljiv odnos do živih bitij. Večkrat so na njihovo željo postavili naravni poligon iz vej, hlodov in palic. Izdelali so tudi škripec, s katerim so dvigovali naravne materiale in jih ob tem spoznavali.

ENOTA KOSOBRIN


V letošnjem šolskem letu smo dali poudarek naslednjim knjigam. Prva je bila Žabica je rešena. Otroci so dobro obnovili vsebino in razumeli, da ljudje s posegi v naravo jemljemo dom živalim. Druga je knjiga Čebela Adela, ki so jo prebirali pri počitku v času okoli tradicionalnega zajtrka, ko so utrjevali spoznanja o čebelah.
V zvezi z ekologijo odnosov so brali še Lizina najljubša babica, pa tudi vse dobre pravljice vsebujejo močno etično sporočilo, sicer pa ne morejo biti dobre pravljice.
Prebrali so še:
10 stvari, ki jih lahko naredim za boljši svet;
Vse bo moje.

Junij 2018
Poročilo pripravila
Vida Kastelic