Eko vrtec
Poročilo o poteku projekta Eko branje za eko življenje v letu 2019/2020 Natisni
 
Hrana ni za tjavendan Natisni

Otroci na podeželju manj izbirčni


Otroci v vrtcu preživijo veliko časa in navade, ki jih tam pridobijo, vplivajo tudi na njihove domače. VVZ Kekec Grosuplje daje odgovornemu odnosu do hrane poseben pomen – že četrto leto sodelujejo v projektu Hrana ni za tjavendan, v program Ekošola pa so vključeni že deset let.

Kako motivirati otroke za zdrav življenjski slog in jih navaditi na odgovorno ravnanje s hrano, da bi je čim manj končalo v smeteh, je izziv, ki so ga v VVZ Kekec v Grosupljem pred tremi leti sprejeli z vso resnostjo. Takrat so s podporo podjetja Lidl Slovenija začeli izvajati projekt Hrana ni za tjavendan v okviru programa Ekošole, ki se je v 22 letih, odkar deluje v Sloveniji, razvil v enega najbolj prepoznanih programov na področju vzgoje za trajnostni razvoj.

"Že deseto leto smo vključeni v program Ekošola, ki nas povezuje med seboj in z različnimi strokovnjaki. Izredno uspešni so pri iskanju povezav v širšem prostoru, tudi na področju energije, skrbi za odpadke in vode, ne le pri hrani," je povedala Andreja Jaklič Šimnic, pomočnica ravnateljice VVZ Kekec v Grosupljem in koordinatorka projekta Ekošola v vrtcu, ki se lahko pohvali tudi z ekolistino. Podpisali so jo pred devetimi leti in predstavlja zavezo ali vizijo ustanove, kaj želi doseči kot ekovrtec oziroma šola.

Zavržena hrana za vrtec predstavlja tudi strošek. Vrtec najprej obrok kupi, potem pa mora pogodbenemu podjetju plačati tudi odvoz ostankov, in sicer od dva do deset tisoč evrov na leto.

V ta namen so uvedli elektronsko odjavljanje prisotnosti otroka v vrtcu. "Kuhamo za 730 otrok, zato vedno skuhamo malce na zalogo, saj pri nas hrane ne sme zmanjkati. Ukrepi za manj zavržene hrane so tek na dolge proge. Učinki se poznajo čez nekaj časa, saj moramo spremeniti cel niz navad, tudi pri zaposlenih," je povedala Andreja Jaklič Šimnic.

Upoštevajo okuse, na nove jih tudi navajajo


Pri oblikovanju jedilnikov sodeluje komisija za prehrano, ki jo sestavljajo predstavnice vseh devetih enot VVZ Kekec. Vsake tri tedne oblikujejo jedilnike, pri čemer upoštevajo okuse otrok in prilagajajo obroke trendom zdrave prehrane – manj sladkorja, manj škroba, več ekoživil.

Vodja prehrane skrbi za to, da so obroki res uravnoteženi. Če neka hrana ne gre v promet, to ne pomeni, da te hrane ne bo več na jedilniku, ampak jo bodo ponudili drugače, da se otroci navadijo na okus. Vsak mesec je en dan namenjen spoznavanju hrane slovenskih narodnih jedi po pokrajinah. Jedilnik v tednu otroka predlagajo otroci.

S kuharjem so pripravili delavnico o tem, kako obogatiti prehrano in zmanjšati količino mesa. Mesnim polpetom so začeli dodajati ajdovo in proseno kašo ter zelenjavo. Tako so na primer začeli ponujati tudi ajdove polpete s cvetačo, ki jih imajo otroci zelo radi. S tem so poskrbeli, da so obroki tudi po obliki in videzu bolj privlačni.

Na podeželju gre za odtenek lažje


#Pregled stanja
Otroci so sami predlagali merjenje ostankov hrane, ki so jih zbirali v vrč. Količino ostankov so ovrednotili s slikicami smeškov ali "kiskov". To je bila tudi priložnost za pogovor o tem, kaj bi še lahko spremenili. Foto: arhiv vrtca Kekec Otroci so sami predlagali merjenje ostankov hrane, ki so jih zbirali v vrč. Količino ostankov so ovrednotili s slikicami smeškov ali "kiskov". To je bila tudi priložnost za pogovor o tem, kaj bi še lahko spremenili. Foto: arhiv vrtca Kekec

"Najprej smo s strokovnimi delavkami ugotovile, da imamo res veliko odpadkov. Ker se otroci zgledujejo po odraslih, sva se s sodelavko odločili, da se vključiva s skupino od štiri- do šestletnikov. Začeli sva z osnovami – kaj je hrana, kaj radi jemo, česa ne maramo," je povedala Rebeka Prelesnik.

Ugotovili so, da ne marajo fižola, bele kave in mlečnih namazov ter zelene surove zelenjave (zelena koleraba, kalčki, stebelna zelena), razen zelene paprike. Med ostanki je ponavadi hrana, ki je otroci ne poznajo.

#Začeli z bučo


Projekt Hrana ni za tjavendan so začeli z bučo, ki je ostala po okrasitvi garderobe. Otroci so predlagali, da bi iz nje naredili neko jed, in izbrali so recept za bučno marmelado, ki je bila velika uspešnica. Poleg marmelade so novembra na hodniku vrtca, kjer je tudi šola, pripravili tradicionalni slovenski zajtrk.

"En dan smo šli na kmetijo po mleko, ga skisali v skuto, naredili smo žgance in koruzni kruh. Otroci so pripravili stojnico, kjer smo gostili učence šole, učiteljice, starše. Na koncu dneva je zmanjkalo vse hrane," je povedala vzgojiteljica.

Prek prijetnega vzdušja, ki pripomore k temu, da otrok nekaj poskusi, se otroci hitreje navadijo novih okusov in premagajo odpor do neznanega. Dogajanje v skupini tudi poveže otroke in učenju doda posebno noto.

#Počasno navajanje
Rebeka Prelesnik: "Občutek imam, da ne delamo nič posebnega, ampak z majhnimi premiki lahko res naredimo nekaj več. Skrb za hrano je del dnevne rutine. Predšolski otroci potem dejansko živijo ta življenjski slog."

Rebeka Prelesnik: "Občutek imam, da ne delamo nič posebnega, ampak z majhnimi premiki lahko res naredimo nekaj več. Skrb za hrano je del dnevne rutine. Predšolski otroci potem dejansko živijo ta življenjski slog." Foto: Bojan Puhek

"Večkrat ko ima otrok možnost poskusiti, prej se bo navadil okusa. Tisti, ki poskusijo, so zgled vrstnikom. Tako se je tudi takšna hrana prijela. V naši skupini ostane res malo hrane, ponavadi celo zmanjka solate, tako da moramo ponjo k sosedom," je povedala vzgojiteljica.

Vsako kosilo poskušajo izpeljati kot družaben dogodek, poln prijetnega pričakovanja, da so vsi veseli vsakokrat, ko odprejo lonec. Otroci so bolj lačni, če se veliko gibljejo na prostem, saj je vrtec zraven gozda, kjer sta gozdna igralnica in čutna pot. "Po igri na prostem z navdušenjem jejo, tako da nič ne ostane."

#Samopostrežno je bolj slastno


Dogovorili so se tudi za samopostrežni način prehranjevanja, ki se je izkazal za enega boljših ukrepov za manj zavržene hrane. Otrokom je všeč odgovornost, ki so jo dobili s tem, ko si sami lahko nalagajo hrano. Kar so vzeli, so morali tudi pojesti, lahko pa so prišli tudi trikrat po "repete". Tako so res zmanjšali ostanke hrane, vendar kot poudarja vzgojiteljica, je s tem treba začeti zelo zgodaj.

#Sodeluje vsa družina
Lisička je bila čustvena povezava med vrtcem in domom. Lisička je bila čustvena povezava med vrtcem in domom. Foto: Bojan Puhek

Otrokom poskušajo približati pravilen odnos do hrane z različnimi tehnikami aktivnega in izkustvenega učenja. Zelo blizu so jim lutke in družinski projekt Lisičkina knjiga receptov.

"Otroci so za en teden domov prinesli lutko lisičke, ki je doma pomagala kuhati iz ostankov v hladilniku. Ta projekt je povezal družine – otroci so pomagali kuhati, vse so dokumentirali in zapisali v Lisičkino knjigo receptov. Zelo sem bila vesela, da so se vsi odzvali in prispevali k nastajanju knjige," je povedala Rebeka Prelesnik.

"Med vsemi recepti, ki so jih prispevali otroci, sem bila sama najbolj navdušena nad krompirjevim burekom. Imeli smo tudi posebno gostjo. Obiskala nas je ena od babic iz Bosne in v igralnici smo skupaj naredili sirov burek. Veselje je bilo dvojno zaradi kuhanja in navezovanja stikov, kar je dobro tudi za učenje socializacijskih veščin," sta o prednosti vključevanja drugih povedali Rebeka Prelesnik in Andreja Jaklič Šimnic.

#Starši navdušeni


Tudi odzivi staršev so zelo pozitivni. "Starši so tako ozavestili pomen prehranskih ostankov in kako jih porabiti. Ideja jim je všeč, ker jih je prisilila k razmisleku o porabi hrane. Všeč jim je bilo tudi skupno družinsko delo," je povedala vzgojiteljica Rebeka Prelesnik. 
VVZ Kekec Grosuplje se je predstavil na Konferenci koordinatorjev programa Ekošola Natisni

Vzgojiteljica Melita Gale je na konferenci predstavila Moja dežela – lepa in slikovita, ki ga je v lanskem šolskem letu izvajala v skupini 5 do 6 letnikov.
 
Letni načrt eko vrtca Natisni
Program Eko šola/vrtec se je v 21 letih, odkar deluje v Sloveniji, razvil v enega najbolj prepoznanih programov na področju  vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. To nam nalaga odgovornost, da razvijamo kakovostne vsebine in projekte, na osnovi katerih bo program Ekošola postal vodilni in najširše uveljavljen program  izobraževanja in ozaveščanja za trajnostno prihodnost v Sloveniji.

Najpomembnejša naloga eko vrtca v tem šolskem letu s področja naravoslovja bo: »Spoznajmo talni živ žav okrog nas.« Gozdna igralnica in vrtičkarstvo ponujata številne možnosti za spoznavanje kaj je na in v tleh, kako rastline in živali delujejo v soodvisnosti, ali so podobnosti in razlike tudi v povezavi s človekom in to preko opazovanja, raziskovanja, zbiranja informacij, prikazov in predstavitev drugim ter z reflektiranjem doživetega.

V okolju, v katerem otroci živijo, začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati posebnosti, hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem postanejo do njega tudi kritični. Te vrednote bomo razvijali s podprojekti: »Podnebne spremembe in mi«, »Eko paket«, »Hrana ni za tjavendan«, »Likovno ustvarjanje ter »Eko branje za eko življenje«. V nekatere podprojekte se bo aktivno vključevala tudi lokalna skupnost in podjetja in tako pomembno dopolnjevala našo pot k uresničevanju ciljev.

Cilji, ki jih uresničuje eko vrtec:
 • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej.
 • Z branjem in pogovorom na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepiti ekološko zavest s pomočjo knjige.
 • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.
 • S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS omogočiti njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov (izdelki otrok).

Eko vrtec deluje v skladu z metodologijo 7 korakov, na kateri temelji program Ekošola tudi v mednarodnem pogledu. 7 korakov predstavlja skupno izhodišče in usmeritev za način dela ter izvajanje aktivnosti, sestavljajo pa jih:
1. vzpostavitev in delovanje ekoodbora,
2. okoljski pregled,
3. eko-akcijski načrt,
4. nadzor in ocenjevanje,
5. kurikulum delo po učnem načrtu,
6. obveščanje, ozaveščanje in vključevanje ter
7. delovanje v skladu s sprejeto eko-listino.

Vrtec po izvedbi vseh 7 korakov potrdi zeleno zastavo, ki smo jo prejeli septembra 2007, kot potrditev njenih okoljskih prizadevanj in delovanja. Naš vrtec je v lanskem šolskem letu dobil potrjeno eko zastavo v vseh enotah ter priznanje za organizacijo eko konference koordinatorjev eko vrtcev Slovenije.

1. Za potrditev eko zastave bo naš vrtec izvedel en tematski sklop iz zgodnjega naravoslovja z naslovom: »Spoznajmo talni živ žav okrog nas..« Izbrani naravoslovni tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo – področje. Izbrani naravoslovni tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti in to skozi naslednje vidike:
–     Specialno didaktični vidik: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne teme, strategija poteka dela in metode.
–     Pedagoško – psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje.
–     Naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja.

2. Vključeni bomo v dva tematska sklopa:

 • PODNEBNE SPREMEMBE IN MI - Pri tem tematskem sklopu gre za zgodnje ozaveščanje otrok o podnebnih spremembah, ki so del našega vsakodnevnega življenja, gre za sožitje in odnose z naravo. Tematika bo usmerjena na vzgojo in ozaveščanje o naravnih spremembah, ekoloških vrednotah in usposabljanju za vse življenjsko ekološko delovanje in odzivanje na podnebne spremembe s ciljem prilagajanja in iskanja rešitev, živeti v sozvočju z NARAVO.
 • Odpadki - krožno gospodarstvo -  kjer bo poudarek na navajanju na ločevanje in zmanjševanje odpadkov, koristno izrabo odpadkov, odlaganje odpadkov na ekološke otoke, sodelovanje pri recikliranju in drugo. Načrtujemo nadaljnje sodelovanje z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje ob obiskih deponije Špaja dolina, pri zbiranju in recikliranju odpadkov ter drugih akcijah.   

3. Druge aktivnosti, ki jih bomo izvedli:
 • Eko branje za eko življenje.
 • Dan druženja in gibanja vseh generacij »Rožletov pohod«.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk - november 2018.
 • »Hrana ni za tjavendan«.
 • »Eko paket« - natečaj kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS).
 • Likovno ustvarjanje (likovni prikaz doživetega vremenskega dogajanja otrok).

4. Objava uspešno doseženih projektnih rezultatov na tematskih vsebinah zgodnjega naravoslovja in tematskih sklopov pod rubriko b) v ZBORNIKU v skladu z razpisnimi pogoji za objavo prispevka.

5. Eko odbor:
Eko odbor usmerja vse dejavnosti eko vrtca, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje vseh otrok, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja vrtca in predstavnikov lokalne skupnosti. Člani Eko odbora VVZ Kekec Grosuplje so: Darja Marolt, Maja Martinc, Jana Kovač, Irena Hrovat, Anja Vesel, Darja Brčan, Vida Kastelic, Katarina Glinšek, Ljubica Grum, Blanka Strgar, Jernej Muhič iz JKP Grosuplje, Pia Primc kot predstavnica staršev in Andreja Jaklič Šimnic.

6. Eko koordinatorice: Andreja Jaklič Šimnic, Vida Kastelic, Klavdija Zajec Bobnar in Darja Brčan.


EKO PRAVILA

 • V PROSTORU SE PRIMERNO GLASNO POGOVARJAM.
 • SKRBIM ZA UGAŠANJE LUČI.
 • DNEVNO SE IGRAM ZUNAJ IN GIBAM NA ZRAKU.
 • SODELUJEM PRI UREJANU IGRALNICE IN IGRIŠČA.
 • VESELIM SE, KO POSLUŠAM DRUGE IN DRUGI POSLUŠAJO MENE.
 • S PRIJATELJI SE IGRAM IN DELIM IGRAČE.
 • SKRBIM ZA ZMANJŠANJE ODPADKOV, UPORABNE MATERIALE LOČUJEM IN JIH PONOVNO UPORABIM PRI IGRI.
 • LOČUJEM ODPADKE IN JIH ODLAGAM V PRIMERNE ZABOJNIKE.

EKO KNJIGE

 • Andrej Rozman Roza: Čofli
 • Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus
 • Andrej Rozman Roza: Marela
 •  Andrej Rozman Roza: Pesmi iz rimogojnice
 •  Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
 •  Andrej Rozman Roza: Urška (OŠ)
 •  Anja Štefan: Sto ugank
 •  Anja Štefan : Bobek in barčica
 •  Anja Štefan Še sto ugank
 •  Anja Štefan: Čez griček v gozdiček
 • Anja Štefan: Gugalnica za vse
 •  Anja Štefan: Iščemo hišico
 • Anja Štefan: Kotiček na koncu sveta
 • Anja Štefan: Lešniki, lešnik
 • Anja Štefan: Lonček na pike
 • Anja Štefan: Melje melje mlinček
 • Anja Štefan: Sadje z naše ladje
 •  Antonija Senica: Si že kdaj videl jokati srno?
 •  B. Weninger, E. Tharlet: Vsi za enega, eden za vse
 •  Babel Spathef: Pucek ali če pomaga vlak, pospravi vsak junak
 • Barbara Čeh Brežnik: Škratek Nace in sončnice
 • Barbara Čeh Brežnik: Škratek Nace pospravlja krompir
 •  Barbara Hanuš: Mali morski ježek in mala morska deklica
 •  Bernardette: Mestna miška in poljska miška
 •  Carolin Anestey: Mala miška: Hvala
 •  Claudia Fries: Pujsa imamo za soseda
 •  Colleen Monroe: Želim si postati božično drevo
 •  Dane Zajc: Leteča hišica
 • Desa Muck: Anica in grozovitež
 •  Desa Muck: Anica in Jakob
 •  Desa Muck: Anica in materinski dan
 •  Desa Muck: Anica in počitnice
 •  Desa Muck: Anica in športni dan
 • Desa Muck: Anica in velika skrivnost
 •  Desa Muck: Anica in zajček
 •  Desa Muck: Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli
 •  Desa Muck: Čudežna bolha Megi in dihurček Jurček
 •  Desa Muck: Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko
 •  Desa Muck: Čudežna bolha Megi in podganici Ančka in Katka
 •  Desa Muck: Čudežna bolha Megi in zajček Branko
 •  Desa Muck: Čudežna bolha Megi in želvica Taška in Toni
 • Desa Musk: Anica in športni dan
 •  Elilie Beaumont: Varujmo okolje
 •  Elisabeth De Lambilly: Raziščimo predelovanje odpadkov
 • Elisabeth De Lambilly: Raziščimo vodo
 •  Ely Lesley: Luka je med nami
 • Eric Carle: Zelo lačna gosenica
 •  Eva Škobalj: Vrtnar
 •  Eve Thalet: Obljuba je
 •  Evelina Umek: Reševanje male jazbečarke
 •  Eveline Hasler: Mesto cvetja
 •  F. Hubner, K. Hocker: Stara mama
 • F. Levstik: kdo je napravil Vidku srajčico
 •  France Novščak: Košček koruznega kruha
 •  Friederich Recknagel: Sarina vrba
 • Geraldine Elschner: Mala indijančica Plešoči list
 •  Geraldine Elschner: Mali indijanček Padajoči sneg
 • Goran Škobalj: Zemlja je dobila vročino
 •  H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami
 •  H. C. Andersen: Grdi raček
 • Harranth Wolf: Kakšen čudovit travnik
 • Helena Koncut Kraljič: O steklenici in izgubljenem zakladu
 •  Helena Koncut Kraljič: Ples v zabojniku
 •  Helena Kraljič: Plastenka praznuje veliko noč
 • Helena Kraljič: Štorklja Špela
 • Ivan Gantschev: Drevo Krištof
 • Ivan Gantschev: Zeleni otok in sivi otok
 •  Jacob in Wilhelm Grimm: Volk in sedem kozličkov
 • Jana Stržinar: Povodni mož in makov škrat
 • Jana Stržinar: Pravljica o brezi (tudi DVD)
 •  Jana Stržinar: Vilinka
 • Jana Stržinar: Začarane rožice prijazne čarovnice
 • Jennings Sharon: Franček sadi drevo
 • Josep Palau: Nevarna narava
 • Josep Palau: Zaščitimo ogrožene vrste
 •  Josip Vandot, Andrej Rozman Roza: Kekec in Bedanec
 •  Josip Vandot, Andrej Rozman Roza: Kekec in Pehta
 •  Josip Vandot, Andrej Rozman Roza: Kekec in Prisank
 • Julia Donaldson: Polž na potepu na kitovem repu
 • Julia Donaldson: Bi se gnetli na tej metli
 • Julia Donaldson: Hlodko
 •  Julia Donaldson: Zgodbe iz želodjega gozda
 •  Julia Donaldson: Zverjasec
 • Julia Donaldson: Zverjašček
 •  Kitty Crowter: Jure in Jaka
 •  Ljudska: Pravljica o Dravi
 • M. Reba: Jurček in packarija
 • Marcus Pfister: Mavrična ribica
 •  Mario Ramos: Jaz sem najmočnejši
 • Marta Vahtar: Kaplja potepinka se očisti
 • Mateja Arhar: Zaljubljeni zvonček
 •  Mateja Sakara: Kjer se rodijo misli
 •  Max Velthujis: Zaljubljeni žabec
 • McDonald Megan: Judy Moody rešuje svet
 •  Michael Rosen: Lov na medveda
 • Milan P. Levokov: Sončne pravljice, Zemlja ima gripo
 •  Miriam Moss: Snežni medo
 •  Mitterer Felix: Superkokoš Hana
 •  Mitterer Felix: Superkokoš Hana ne popusti
 • Mojiceja Podgoršek: O prelepi deželi
 •  Mojiceja Podgoršek: Potovanje v pravljično deželo
 •  Monika Weitz: Rožnati slonček
 •  Neli K. Filipić: Požar
 •  Nicoletta Costa: Nečimrno drevo
 • Nina Kokelj: Mala pastirica
 • Peter Svetina: O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov
 •  Pirkko Vainio: Prijatelja
 • Polonca Kovač: Mali medo
 •  Polonca Kovač: Pet kužkov išče pravega
 •  Polonca Kovač: Zelišča male čarovnice
 •  Polonca Kovač: Težave in sporočila psička Pafija
 • Prežihov Voranc: Levi devžej
 • Rok Poles: O jezerskem zelenjačku
 • Sam McBratney: A veš, koliko te imam rad
 • Sam McBratney: A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod
 •  Saša Pergar: O petelinu cekinu
 •  Schim Schimmel: Otroci Zemlje ne pozabijo
 • Shel Silverstein: Drevo ima srce
 • Sherri Duskey Rinker, Lahko noč, gradbišče, lahko noč
 • Simon James: Dragi Greenpeace
 •  Srečko Kosovel: Medvedki sladkosnedki
 • Svetlana Makarovič: Kam pa kam, kosovirja
 •  Svetlana Makarovič: Korenčkov palček
 •  Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici
 •  Svetlana Makarovič: Kuzma, trinajsti škrat
 •  Svetlana Makarovič: Sapramiška
 • Svetlana Makarovič: Sovica Oka
 •  Svetlana Makarovič: Škrat Kuzma dobi nagrado
 •  Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte
 •  Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte
 •  Tanja Novak: Ježek Snežek in 112
 •  Tanja Novak: Ježek Snežek in poplava
 • Tanja Novak: Ježek Snežek in požar
 • Tatjana Angerer: Davidov pravljični vrt
 •  Tatjana Kokalj: Cvetkova gmajnica
 • Tatjana Kokalj: Kdo na sprehod v gozd?
 •  Tatjana Kokalj: Vremenske pravljice
 •  Tatjana Kokalj: Zelena jopica
 •  Timo Parvela: Ela in prijatelji 1
 •  Timo Parvela: Ela in prijatelji 2
 •  Tom Barber: Zgodba o dveh kozah
 •  Udo Weigelt: V gozdu je prostora za vse
 •  Uwe Timm: Dirkalni pujs Rudi Rilec
 • Uroš Drnovšek: Benko plastenko
 •  Vasja Koman: Benjaminove sanje
 •  Vesna Radanovič: Rožnati avtobus
 •  Vladimir Verdnik: Zgodba o kristalnem potoku
 • Vlasta van Kampen: Kapljica zlata
 •  Wilfred Vandaele: Flupi in voda
 •  Wilfred Vandaele: Flupi in zrak
 •  Yoko Imoto: Igraj se z mano
 •  Zdenko Kodrič. Ekovedek, Gozdni škodljivci
 •  Zdenko Kodrič: Ekovedek, Gozd
 • Zvezdana Majhen: Čas brez vode: ekološka pravljica
 •  Zvezdana Majhen: Živimo blizu tebe

Preberi več...