Eko vrtec
Poročilo za sodelovanje v projektu Eko branje za eko življenje v šolskem letu 2020/2021 Natisni
To leto je bilo drugačno pri izvedbi tega eko projekta, saj je bil del šolskega leta vrtec zaprt. Med zaprtjem vrtca so otrokom starši prebirali knjige z ekološkimi vsebinami ali pa so jim njihovo vsebino na poseben način prikazale njihove vzgojiteljice preko aplikacije zoom. Vrtec in otroci ter njihovi starši so bili kljub zaprtju vrtca dobro povezani. Preko prebiranja knjig in zanimivih dejavnosti so otroci, starši in strokovne delavke razvijali pozitivne odnose do sebe, do drugih, med seboj in do narave. Knjige so bile iztočnice za pogovore in krepitev pozitivnih vrednot kot so prijateljstvo, srčnost,  nudenje pomoči drug drugemu, odprtost itd. Eko branje spodbuja otroke k raziskovanju in kritičnemu razmišljanju. Tudi to leto je projekt potekal v vseh enotah vrtca.

ENOTA PASTIRČEK    

V Pastirčku so vzgojiteljice otroke skozi celo leto seznanjale z lepim in pravilnim ravnanjem s knjigami in jih spodbujale k neverbalnem in verbalnem izražanju. Preko različnih zgodb so jih seznanjale z različnimi pojmi ter jih spodbujale k razmišljanju. V mlajših skupinah so veliko prebirali knjige z eko vsebino. Primeri eko knjig so Modri medvedek, skrb za naravo (M. Manček). Zgodba Nečimrno drevo (N. Costa), ki so jo povezali tudi s sajenjem želodov in hrastov. V starejših skupinah imajo bralnega palčka, ena od knjig je tudi z EKO vsebino. V eni od skupin so v igralnici skupaj prebrali dve knjigi in sicer Ježek Snežek in poplava (T. Novak) ter Ježek Snežek in 112 (T. Novak). Otroci so nato obnovili vsebino knjige. V drugi skupini so si otroci doma skupaj s starši poiskali knjigo z eko vsebino, se pripravili in jo v svoji skupini obnovili pred prijatelji. Primeri knjig, ki so jih otroci izbrali skupaj s starši: Pujsa Pepa - Zabava z odpadki, Hej, kaj tako smrdi?, Greta in velikani, idr.

ENOTA KEKEC- SPODNJI HODNIK

V enoti Kekec spodnji hodnik so se projekta Eko branje za eko življenje lotile vsaka skupina po svoje.
Pri skupini Štorklje (5-6 let), sta vzgojiteljici za otroke in starše preko zooma izvedli lutkovno igrico Potovanje modre kapjice (JKP Grosuplje). Prav tako so prebrali knjigo, ki govori o nastajanju snega iz kapljic.
V skupini Pike (5-6 let) pa so mi povedali, da reciklirajo stare pravljice. To naredijo tako, da jih vedno znova berejo in se o njih pogovarjajo. Prav tako stare in že obrabljene  knjige ne zavržejo, pač pa jih obnovijo. 
V skupini Lisice (4-5 let), je vzgojiteljica izvedla kamišibaj predstavo v španščini – Rdeča kapica, iz skupine Bolhic je pomočnica vzgojiteljice tudi izvedla kamišibaj predstavo v angleškem jeziku - If I had a pig. Prav tako so prebrali veliko knjig, med njimi tudi Plastenka praznuje veliko noč in Štorčkovi sončni mrk.
Zajčki (4-5 let), so poleg veliko prebranih knjig malo bolj podrobno spoznali knjigi Škrat Kuzma in Čuri Muri v Afriki. S knjigami se trudijo ravnati lepo, da se čimbolj ohranijo, kot tudi v vseh skupinah.
Naši Pajki (3-4 leta) pa so celo pripravili razstavo izdelkov na temo knjige Volk in trije prašički, ki jim jo je naša čistilka povedala v albanskem jeziku. Odziv otrok je bil zelo pozitiven, sploh pri tuje govorečih otrocih. Poleg pujskov iz papirja so tako pod njihovimi rokami nastajale tudi hiše iz kartona, kamor so se prašički lahko skrili.
In še naše Bolhice (3-4 leta), katerim vsakodnevno preberemo knjigo ali jo celo »prebere« otrok so začeli prinašati knjige v vrtec z željo, da jo preberemo ali jo pokaže prijatelju…
Tako smo spoznali junake iz Prijaznega medveda, Otroci pri babici zimi, Muce Copatarice, Mojce Pokrajculje, Snežaki imajo najraje zimo, Osorni tečnež in še bi lahko naštevala. Prav tako so se izvedle kamišibaj predstave različnih zgodb (Povodni mož, Rdeči balon…).


ENOTA KEKEC- ZGORNJI HODNIK

Vsaka skupina se je eko prebiranja lotila po svoje. Večina vzgojiteljic je segala po eko knjigah, ki so na seznamu, nekatere so poiskale tudi slikanice in knjige po lastni izbiri. Vsebina knjig jim je bila izhodišče za ustvarjanje na vseh področjih. Nekatere so v času zaprtja vrtca otrokom posredovale pravljice in zgodbe preko aplikacije zoom. Odzivi otrok in staršev so bili pozitivni. 

 ENOTA MOJCA

V skupini Dinozavri smo prebrali knjigo F. Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico?
Podrobno smo spoznali osebe, ki nastopajo v zgodbi. Igrali in prepletali smo volno, tkali vrvico kot pajek, Vidku ustvarili srajčico iz odpadnega blaga, krojili papirnate srajčice kot rak in ob vseh dejavnostih še bolje spoznali zgodbo.
Spoznali smo tudi zgodbo Biljane Škobrne in Daše Grum: Zeleni prijatelji, ki na otrokom razumljiv način govori o koših za smeti in kaj sodi mednje. Tako smo spoznali kaj sodi v Rjavkota- koš za biološke odpadke, Rumenkota- koš za embalažo, Modrijankota- koš za papir, Zelenkota- koš za steklenice in Mešanko- koš za ostale odpadke.
Sodelovali smo tudi v čistilni akciji enote. Čeprav knjige ne prebiramo več otroke še vedno navajamo na ločevanje.


SKUPINA SONČKI, ENOTA MOJCA, STAROST 2-3

POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM, SVETLANA MAKAROVIČ
DEJAVNOSTI:
Posredovanje zgodbe preko aplikatov.
Pogovor ob slikanici.
Pogovor o prijateljstvu, o delitvi igrač.
Posnemanje gibanja živali.
Sprehod po dežju opazovanje kaj je mokro.
Skakanje po lužah.
Pogovor, komu je všeč, da dežuje - trava, drevesa, rože.
Sejanje cvetlic žametnic v lonček, spremljanje rasti, zalivanje z deževnico.

SKUPINA RAČKE, 2-3 let, ENOTA MOJCA

PIŠČANČEK PIK (Marjan Manček)
Pravljico smo čustveno podoživeli ob slikanici, kasneje ob lutkah: blazinicah, ki smo jih napolnili z rižem, vatelinom, gumbi. Ob lutkah in ilustracijah, pritrjenih v vidnem polju otrok, smo se gibali po prostoru, glasno izražali posamezna čustva. Kasneje smo čustva izrazili ob izmišljenem besedilu za posamezno čustvo in ga izrazili z različno hojo (jezno glasno topotanjem drsajoča žalostna hoja, po prstih za strah in poskakovanje za veselje. Lutke in sličice po pravljici so pripenjali tudi na vrvico s ščipalkami.

PEPI IN NJEGOVO GNEZDO (Aleksandra Pintarič)
Pravljico sta vzgojiteljici posredovali ob uporabi različnih plastenk, škatlic, dežnika in novoletnih lučk ter lutki velike štorklje. 
Kasneje so sami gradili Pepijevo gnezdo iz različne odpadne embalaže, dajali spat, pokrivali izdelano lutko štrka in posnemali dvigovanje nog (štorkljina hoja). Ogledali smo si tudi zabojnik za embalažo in po enem tednu tja pospravili vso embalažo, ki je nismo več potrebovali.

ENOTA TROBENTICA

Enota Trobentica, skupina Gumbi. Heterogen oddelek, starost otrok od 2–6 let.
Tudi v letošnjem letu so bili otroci zelo aktivni. Raziskovali so svoje bližnje okolje:  Radensko polje, gozd, travnike  … 
Na Radenskem polju smo opazovali višino vode; na travnikih, na umetnih izkopih … Našli smo tudi mrest in ga odnesli v našo igralnico. Vsakodnevno smo opazovali mrest, paglavce in kasneje žabe. Otroci so jih hranili, se jih dotikali, risali … Ko so se razvile žabe smo jih odnesli v njihovo naravno okolje. Ob pobudi otrok smo ustvarili tudi senčno lutkovno predstavo Življenje v ribniku, ki je nastalo v sklopu Senčnega gledališča. Lutkovna predstava je nastala po načrtu otrok želeli so, da zaigrajo razvojni krog žabe.
Vsakodnevno tudi odhajamo v naše gozdne kotičke, ki jih imamo v bližini vrtca.

ENOTA PIKA

Letos so eko vsebino dopolnili s projektom Čuječnosti. S pomočjo tehnike aktivnega učenja so se z otroki pogovarjali kaj že vedo o rastlinah. Starejši  otroci skupin Hiške in Žabe so veliko že vedeli o tem kaj potrebuje rastlina za rast, katere dele ima in celo namen posameznih delov so se dotaknili. Mlajši, Mravljice pa so se s pomočjo knjig seznanjali z življenjem na travniku. Sprehode do Zacurka so popestrili z različnimi ugankami, učnimi listi, ki so od otrok zahtevali poslušanje, opazovanje in medsebojno sodelovanje. Mravljice so poskrbele  za Pikin zeliščni vrtiček in zraven postavile hotel za žuželke, Žabe in Hiške pa so sadile različna semena (rož, zelenjave, začimb) v cvetlične lončke in zanj skrbeli. Beležili so rast rastlin. Otroci so izdelali koledar, na katera so zapisovali kdaj je potrebno zaliti lončke. Delali so tudi poskus s fižolom. Enega so posadili in zanj skrbeli, drugega so postavili v temno škatlo, vendar so ga redno zalivali, tretjega pa so »pozabili« zalivati. Žal jim je korona prekrižala načrte in niso izpeljali poskusa do konca. Vsaka vzgojiteljica je tudi poiskala dve knjigi z eko vsebino:
 
Skupina HIŠKE
Vzgojiteljici Klavdija Kresnik in Stanka Kajba Bošnjak
- Blip sreča Pip (N.J. Parker)
- Pip dobi kolesa(N.J. Parker)

Skupina ŽABE
- Vzgojiteljici Tina Kocman in Nuša Erjavec
- Čas brez vode (z. Majhen)
- Mesto cvetja ( Eveline Hasler)

Skupina  MRAVLJICE
- Vzgojiteljice Maja Martinc, Neža Dolinšek Uštar in Klavdija Perko Zavodnik
- Zeleni prijatelji (Biljana Škoberne)
- Kakšen čudovit travnik ( Wolf Harranth)


ENOTA ROŽLE

V letošnjem šolskem letu so v enoti Rožle skrbeli za ustrezno ločevanje odpadkov (vsaka skupina ima ali pa si bo še naredila koš za papir in embalažo). Starejše skupine so se velikokrat odpravile v gozd, kjer so preživljali kvaliteten čas zunaj. Otroci so si v gozdu ustvarili kotičke po lastnih idejah in željah, si privoščili sadno malico ter poskrbeli, da za njimi niso ostale smeti. Vedno, ko so se odpravili v gozd, so s seboj imeli tudi vrečke, v katere so pobrali odpadke, ki so jih našli na poti ali v gozdu. 
Skupina Ptičkov je obeležila mednarodni dan gozdov. Odpravili so se v gozd in praznovali gozdni rojstni dan – gozdu so zapeli pesem, mu pripravili posebno rojstnodnevno torto in se v gozdu igrali in uživali. Gozdu so namenili tudi deklamacijo z naslovom Gozd, ki so si jo izmislili otroci.
V skupini Čebelice so obeležili dan Zemlje. Otroci in vzgojiteljici so zavihali rokave, si nadeli rokavice in se lotili čistilne akcije. Na igrišču so pobrali vse smeti, pograbili travo ter pesek in pometli asfalt. Sodelovali so tudi v projektu Eko paket in iz tetrapak embalaže ustvarili ročne lutke, ki so jih uporabili za lutkovno predstavo Rdeča kokoška.
Vse skupine enote Rožle vsakodnevno skrbijo za čistočo in urejenost našega vrtca (notri in zunaj). 
Skupina Pikapolonice se je vključila v projekt Eko paket (ustvarjali so stojala za barvice, gasilski avto, sovo…), Mlekastično, velikokrat pa so se odpravili tudi v gozd, kjer so uživali v prostranosti gozda.
V skupini Račke so ustvarjali iz odpadnega materiala, si pripravili plastične posodice in jih uporabljali za igro z zamaški.
Vse skupine tekom celega leta vsakodnevno skrbijo za urejenost vrtca ter igrišča.
Čistilna akcija je bila načrtovana v pomladanskem času, a so jo zaradi zaprtja prestavili na poletni čas. V času poletnih počitnic se bodo lotili tudi osvežitve talnih iger.
Vse dejavnosti, ki so jih izvajali tekom leta, so še dodatno podprli z branjem knjig, ki so jih imeli na voljo s seznama eko knjig. S pomočjo knjig so lahko otrokom vsebine še dodatno približali.

Ker je bilo tudi letošnje šolsko leto posebno, so v času zaprtja vrtca z družinami ohranjali stike ter jih spodbujali k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi ter k ustvarjanju iz naravnega ali odpadnega materiala.


ENOTA KOSOBRIN

V letošnjem šolskem letu so dali poudarek več eko knjigam. Prva je bila Žabica je rešena. Otroci so dobro obnovili vsebino in razumeli, da ljudje s posegi v naravo jemljemo dom živalim.
Druga je knjiga Čebela Adela, ki so jo prebirali pri počitku v  času okoli tradicionalnega zajtrka, ko so utrjevali spoznanja o čebelah.
V zvezi z ekologijo odnosov so brali še knjigo Lizina najljubša babica. Vse dobre pravljice vsebujejo močno etično sporočilo, sicer ne morejo biti dobre pravljice.
Prebrali so še: 
- 10 stvari, ki jih lahko naredim za boljši svet;
- Vse bo moje.                                                                    Zbrala in uredila vzgojiteljica Vida Kastelic
 
Eko pravila in seznam eko knjig Natisni
EKO PRAVILA

 • V PROSTORU SE PRIMERNO GLASNO POGOVARJAM.
 • SKRBIM ZA UGAŠANJE LUČI.
 • DNEVNO SE IGRAM ZUNAJ IN GIBAM NA ZRAKU.
 • SODELUJEM PRI UREJANU IGRALNICE IN IGRIŠČA.
 • VESELIM SE, KO POSLUŠAM DRUGE IN DRUGI POSLUŠAJO MENE.
 • S PRIJATELJI SE IGRAM IN DELIM IGRAČE.
 • SKRBIM ZA ZMANJŠANJE ODPADKOV, UPORABNE MATERIALE LOČUJEM IN JIH PONOVNO UPORABIM PRI IGRI.
 • LOČUJEM ODPADKE IN JIH ODLAGAM V PRIMERNE ZABOJNIKE.

EKO KNJIGE

 • Andrej Rozman Roza: Čofli
 • Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus
 • Andrej Rozman Roza: Marela
 • Andrej Rozman Roza: Pesmi iz rimogojnice
 • Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
 • Andrej Rozman Roza: Urška (OŠ)
 • Anja Štefan: Sto ugank
 • Anja Štefan : Bobek in barčica
 • Anja Štefan Še sto ugank
 • Anja Štefan: Čez griček v gozdiček
 • Anja Štefan: Gugalnica za vse
 • Anja Štefan: Iščemo hišico
 • Anja Štefan: Kotiček na koncu sveta
 • Anja Štefan: Lešniki, lešnik
 • Anja Štefan: Lonček na pike
 • Anja Štefan: Melje melje mlinček
 • Anja Štefan: Sadje z naše ladje
 • Antonija Senica: Si že kdaj videl jokati srno?
 • B. Weninger, E. Tharlet: Vsi za enega, eden za vse
 • Babel Spathef: Pucek ali če pomaga vlak, pospravi vsak junak
 • Barbara Čeh Brežnik: Škratek Nace in sončnice
 • Barbara Čeh Brežnik: Škratek Nace pospravlja krompir
 • Barbara Hanuš: Mali morski ježek in mala morska deklica
 • Bernardette: Mestna miška in poljska miška
 • Carolin Anestey: Mala miška: Hvala
 • Claudia Fries: Pujsa imamo za soseda
 • Colleen Monroe: Želim si postati božično drevo
 • Dane Zajc: Leteča hišica
 • Desa Muck: Anica in grozovitež
 • Desa Muck: Anica in Jakob
 • Desa Muck: Anica in materinski dan
 • Desa Muck: Anica in počitnice
 • Desa Muck: Anica in športni dan
 • Desa Muck: Anica in velika skrivnost
 • Desa Muck: Anica in zajček
 • Desa Muck: Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli
 • Desa Muck: Čudežna bolha Megi in dihurček Jurček
 • Desa Muck: Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko
 • Desa Muck: Čudežna bolha Megi in podganici Ančka in Katka
 • Desa Muck: Čudežna bolha Megi in zajček Branko
 • Desa Muck: Čudežna bolha Megi in želvica Taška in Toni
 • Desa Musk: Anica in športni dan
 • Elilie Beaumont: Varujmo okolje
 • Elisabeth De Lambilly: Raziščimo predelovanje odpadkov
 • Elisabeth De Lambilly: Raziščimo vodo
 • Ely Lesley: Luka je med nami
 • Eric Carle: Zelo lačna gosenica
 • Eva Škobalj: Vrtnar
 • Eve Thalet: Obljuba je
 • Evelina Umek: Reševanje male jazbečarke
 • Eveline Hasler: Mesto cvetja
 • F. Hubner, K. Hocker: Stara mama
 • F. Levstik: kdo je napravil Vidku srajčico
 • France Novščak: Košček koruznega kruha
 • Friederich Recknagel: Sarina vrba
 • Geraldine Elschner: Mala indijančica Plešoči list
 • Geraldine Elschner: Mali indijanček Padajoči sneg
 • Goran Škobalj: Zemlja je dobila vročino
 • H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami
 • H. C. Andersen: Grdi raček
 • Harranth Wolf: Kakšen čudovit travnik
 • Helena Koncut Kraljič: O steklenici in izgubljenem zakladu
 • Helena Koncut Kraljič: Ples v zabojniku
 • Helena Kraljič: Plastenka praznuje veliko noč
 • Helena Kraljič: Štorklja Špela
 • Ivan Gantschev: Drevo Krištof
 • Ivan Gantschev: Zeleni otok in sivi otok
 • Jacob in Wilhelm Grimm: Volk in sedem kozličkov
 • Jana Stržinar: Povodni mož in makov škrat
 • Jana Stržinar: Pravljica o brezi (tudi DVD)
 • Jana Stržinar: Vilinka
 • Jana Stržinar: Začarane rožice prijazne čarovnice
 • Jennings Sharon: Franček sadi drevo
 • Josep Palau: Nevarna narava
 • Josep Palau: Zaščitimo ogrožene vrste
 • Josip Vandot, Andrej Rozman Roza: Kekec in Bedanec
 • Josip Vandot, Andrej Rozman Roza: Kekec in Pehta
 • Josip Vandot, Andrej Rozman Roza: Kekec in Prisank
 • Julia Donaldson: Polž na potepu na kitovem repu
 • Julia Donaldson: Bi se gnetli na tej metli
 • Julia Donaldson: Hlodko
 • Julia Donaldson: Zgodbe iz želodjega gozda
 • Julia Donaldson: Zverjasec
 • Julia Donaldson: Zverjašček
 • Kitty Crowter: Jure in Jaka
 • Ljudska: Pravljica o Dravi
 • M. Reba: Jurček in packarija
 • Marcus Pfister: Mavrična ribica
 • Mario Ramos: Jaz sem najmočnejši
 • Marta Vahtar: Kaplja potepinka se očisti
 • Mateja Arhar: Zaljubljeni zvonček
 • Mateja Sakara: Kjer se rodijo misli
 • Max Velthujis: Zaljubljeni žabec
 • McDonald Megan: Judy Moody rešuje svet
 • Michael Rosen: Lov na medveda
 • Milan P. Levokov: Sončne pravljice, Zemlja ima gripo
 • Miriam Moss: Snežni medo
 • Mitterer Felix: Superkokoš Hana
 • Mitterer Felix: Superkokoš Hana ne popusti
 • Mojiceja Podgoršek: O prelepi deželi
 • Mojiceja Podgoršek: Potovanje v pravljično deželo
 • Monika Weitz: Rožnati slonček
 • Neli K. Filipić: Požar
 • Nicoletta Costa: Nečimrno drevo
 • Nina Kokelj: Mala pastirica
 • Peter Svetina: O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov
 • Pirkko Vainio: Prijatelja
 • Polonca Kovač: Mali medo
 • Polonca Kovač: Pet kužkov išče pravega
 • Polonca Kovač: Zelišča male čarovnice
 • Polonca Kovač: Težave in sporočila psička Pafija
 • Prežihov Voranc: Levi devžej
 • Rok Poles: O jezerskem zelenjačku
 • Sam McBratney: A veš, koliko te imam rad
 • Sam McBratney: A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod
 • Saša Pergar: O petelinu cekinu
 • Schim Schimmel: Otroci Zemlje ne pozabijo
 • Shel Silverstein: Drevo ima srce
 • Sherri Duskey Rinker, Lahko noč, gradbišče, lahko noč
 • Simon James: Dragi Greenpeace
 • Srečko Kosovel: Medvedki sladkosnedki
 • Svetlana Makarovič: Kam pa kam, kosovirja
 • Svetlana Makarovič: Korenčkov palček
 • Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici
 • Svetlana Makarovič: Kuzma, trinajsti škrat
 • Svetlana Makarovič: Sapramiška
 • Svetlana Makarovič: Sovica Oka
 • Svetlana Makarovič: Škrat Kuzma dobi nagrado
 • Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte
 • Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte
 • Tanja Novak: Ježek Snežek in 112
 • Tanja Novak: Ježek Snežek in poplava
 • Tanja Novak: Ježek Snežek in požar
 • Tatjana Angerer: Davidov pravljični vrt
 • Tatjana Kokalj: Cvetkova gmajnica
 • Tatjana Kokalj: Kdo na sprehod v gozd?
 • Tatjana Kokalj: Vremenske pravljice
 • Tatjana Kokalj: Zelena jopica
 • Timo Parvela: Ela in prijatelji 1
 • Timo Parvela: Ela in prijatelji 2
 • Tom Barber: Zgodba o dveh kozah
 • Udo Weigelt: V gozdu je prostora za vse
 • Uwe Timm: Dirkalni pujs Rudi Rilec
 • Uroš Drnovšek: Benko plastenko
 • Vasja Koman: Benjaminove sanje
 • Vesna Radanovič: Rožnati avtobus
 • Vladimir Verdnik: Zgodba o kristalnem potoku
 • Vlasta van Kampen: Kapljica zlata
 • Wilfred Vandaele: Flupi in voda
 • Wilfred Vandaele: Flupi in zrak
 • Yoko Imoto: Igraj se z mano
 • Zdenko Kodrič. Ekovedek, Gozdni škodljivci
 • Zdenko Kodrič: Ekovedek, Gozd
 • Zvezdana Majhen: Čas brez vode: ekološka pravljica
 • Zvezdana Majhen: Živimo blizu tebe