Podrobnosti za PERSPEKTIVE PREDŠOLSKE VZGOJE ZA OTROKE DO TRETJEGA LETA
LastnostVrednost
ImePERSPEKTIVE PREDŠOLSKE VZGOJE ZA OTROKE DO TRETJEGA LETA
Opis


Znanstveno srečanje PERSPEKTIVE PREDŠOLSKE VZGOJE ZA OTROKE DO TRETJEGA LETA v VVZ Kekec Grosuplje, enota Pastirček je potekal v četrtek, 19. novembra 2015. Organiziral ga je Pedagoškega inštituta Ljubljana, Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom. Poleg strokovnih delavk vrtca (Majda Fajdiga, Andreja Jaklič Šimnic, Taja Ožbolt Ilaš, Klavdija Zajc Bobnar in Lea Huško Gale) in Pedagoškega inštituta Ljubljana (Jerneja Jager, Mateja Režek in Tatjana Vonta), so se ga udeležile ugledne predavateljice Univerze Ljubljana (Darja Skubic, Sanja Berčnik), Univerze Maribor (Marta Licardo) in Univerze Primorska (Sonja Rutar, Bogdana Borota) ter delegacija iz Kosova (Majlinda Gjelaj, Arlinda Beka in Ganimete Kulinxha iz Univerze Hasan Priština, Laberie Luzha iz ministrstva za šolstvo in Hana Haziri iz Step by step centra Kosovo).

Opazovanje otrok je potekalo z uporabo merskega instrumenta: »Okvir kakovosti za prakse v zgodnjem otroštvu pri strokovnem delu z otroki do tretjega leta«. Izpostavili smo prednostno področje Spodbudna okolja. Spremljanje in refleksija sta bila izjemnega pomena za vse, ki smo se udeležili srečanja glede na to, da smo se zbrali udeleženci iz različnih okoljih.

Po neposrednem opazovanju v skupinah so udeleženke v refleksiji izpostavile elemente uspešne prakse, ki so jih prepoznale skozi spremljanje okolja:

-premišljeno fizično in socialno okolje, ki je omogočalo otrokom učinkovito varnost,
-dovolj raznolikih kotičkov, smiselno razporejenih, dovolj svetlobe, dovolj intimnih kotičkov za umike otrok,
-dovolj časa, materiala in prostora za prosto raziskovanje,
-izjemna ustvarjalnost in vztrajnost otrok pri raziskovanju materialov (tipanje materialov je šlo celostno skozi otroka),
-integracija področji dejavnosti (naravoslovje, družboslovje, gibanje, jezik),
-spontano, učinkovito razporejanje otrok med dejavnostmi, da do sporov med otroci sploh ni prišlo,
-nobenih prepoznavnih kazalnikov stresa ni bilo zaznati pri otrocih, glede na to, da so otroci pred nekaj meseci šele vstopili v vrtec,
-spodbujanje interakcije med otroci, preventivna pozicija preusmerjanja, navajanje na opazovanje drug drugega,
-različne spodbude za razvoj samopodobe in kompetenc otrok,
-zaznavanje strokovnih delavk kdaj in kakšno gibanje potrebujejo med ostalimi dejavnostmi,
-dovolj prostora za gibanje.


SKUPNI ZAKLJUČKI

- Celoviti in povezani programi za otroke od rojstva do 6. Leta starosti oz. do vstopa v šolo.
- Osredotočenost na razvoj otrok.
- Znanje s področja umetnosti, znanosti ... - kako uporabiti, da se na razvojno appropraite pot
- Kako organizirati meanngful učenja za otroke
- Kako uporabljati igre
- Uskladiti znanja, veščin in stališč, vrednot prihodnjih strokovnih delavk.
- Razvijanje sposobnosti opazovanja (bodočih vzgojiteljev) kot podlaga za načrtovanje.
- Kako združiti teorija / practice- od teorije k practice- aplikativnega teorijo!
- Priprava / razvoj spodbudnega učnega okolja.
- Ssodelovanje z družinami. Oceniti in opazovanje v sodelovanju s starše-pomembnosti podpornih materialov za sodelovanje s starši
- Da bi dosegli večjo vrednost za pedagoško dokumentacijo, kot izhodišče za načrtovanje
- Različnost jezikov, raznolikost družin.
- Domov temelji ECEC- qualiy - kako jo zagotoviti
- Osebni nivo razumevanje poklica, motivacija za delo, ali se ujemajo vizije: moja poklicna vizija- vizija vrtca- vizija staršev.
- Sodelovanje Otroška


Ime datoteke2016_Perspektive_predsolske.doc
Velikost datoteke18.5 kB
Tip datotekedoc (Mime Tip: application/msword)
UstvarjalecMatej
Ustvarjen na: 30/03/2016 07:30
GledalciVsi
Odobreno odUrednik
Zadetki1072 Zadetki
Nazadnje posodobljeno na 30/03/2016 07:41
Domača stran
CRC Preskusna vsota
MD5 Preskusna vsota