Korak za korakom

DokumentiDatum dodaje

Razvrsti po : Ime | Datum | Zadetki [ Naraščujoče ]
file icon Študijski obisk predstavnikov organizacije CHILD CARE INTERNATIONAL iz Nizozemske 30/03/2016 Zadetki: 1006
Child Care International (CCI) je fundacija s sedežem na Nizozemskem. Njeno poslanstvo je skrb za mednarodno izmenjavo znanj in izkušenj v zvezi s storitvami vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu. Njihove dejavnosti so organizacija seminarjev za strokovne delavce, publiciranje in s tem omogočanje dostopa do mednarodnih dokumentov za nizozemski sektor izobraževanja, organizacija študijskih obiskov ter mrežene strokovnim delavce v državi in izven.

Z namenom izmenjave dobrih vzgojno-izobraževalnih praks zgodnega otroštva med Nizozemsko in Slovenijo je potekal obisk petčlanske nizozemske delegacije v VVZ Kekec Grosuplje 12. novembra letos, ki ja je organiziral Pedagoški inštitut Ljubljana, Center Korak za korakom. Ogledali so si naši enoti Mojca in Pastirček in se srečali z vodstvom vrtca in strokovnimi delavkami. Predstavili smo jim projekt TALE (Toscan Approach Learning for ECEC), vnašanje sprememb v učno okolje otrok, dokumentiranje, povezovanje z lokalno skupnostjo v okviru dela z otroki ter profesionalni razvoj zaposlenih.

V pogovoru so izrazili pohvalo visoko kakovostnemu programu pri delu z najmlajšimi do 3. leta starosti, ki so si ga ogledali, visoki stopnji strokovne avtonomije strokovnih delavk, ki ta program izvajajo, aktivnim oblikam sodelovanja s starši ter učinkovitemu sistemu profesionalnega razvoja zaposlenih.

Predstavnice Pedagoškega inštituta RRCPI KZK pa so jih seznanile s projektom Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskih otrok in njihovih staršev (PPROS), z načini povezovanja z lokalnimi skupnostmi v Sloveniji ter s profesionalnim razvojem strokovnih delavcev, vključenih v projekt.


file icon Petra Bor: Spodbujanje radovednosti in sodelovalnega učenja pri predšolskih otrocih 07/11/2011 Zadetki: 3256
Datum:
februar 2011
Naslov teme, projekta:
MED, RAKETA
Starost otrok:
3-4 let
Vzgojiteljica:
Petra Bor
file icon PERSPEKTIVE PREDŠOLSKE VZGOJE ZA OTROKE DO TRETJEGA LETA 30/03/2016 Zadetki: 1072Znanstveno srečanje PERSPEKTIVE PREDŠOLSKE VZGOJE ZA OTROKE DO TRETJEGA LETA v VVZ Kekec Grosuplje, enota Pastirček je potekal v četrtek, 19. novembra 2015. Organiziral ga je Pedagoškega inštituta Ljubljana, Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom. Poleg strokovnih delavk vrtca (Majda Fajdiga, Andreja Jaklič Šimnic, Taja Ožbolt Ilaš, Klavdija Zajc Bobnar in Lea Huško Gale) in Pedagoškega inštituta Ljubljana (Jerneja Jager, Mateja Režek in Tatjana Vonta), so se ga udeležile ugledne predavateljice Univerze Ljubljana (Darja Skubic, Sanja Berčnik), Univerze Maribor (Marta Licardo) in Univerze Primorska (Sonja Rutar, Bogdana Borota) ter delegacija iz Kosova (Majlinda Gjelaj, Arlinda Beka in Ganimete Kulinxha iz Univerze Hasan Priština, Laberie Luzha iz ministrstva za šolstvo in Hana Haziri iz Step by step centra Kosovo).

Opazovanje otrok je potekalo z uporabo merskega instrumenta: »Okvir kakovosti za prakse v zgodnjem otroštvu pri strokovnem delu z otroki do tretjega leta«. Izpostavili smo prednostno področje Spodbudna okolja. Spremljanje in refleksija sta bila izjemnega pomena za vse, ki smo se udeležili srečanja glede na to, da smo se zbrali udeleženci iz različnih okoljih.

Po neposrednem opazovanju v skupinah so udeleženke v refleksiji izpostavile elemente uspešne prakse, ki so jih prepoznale skozi spremljanje okolja:

-premišljeno fizično in socialno okolje, ki je omogočalo otrokom učinkovito varnost,
-dovolj raznolikih kotičkov, smiselno razporejenih, dovolj svetlobe, dovolj intimnih kotičkov za umike otrok,
-dovolj časa, materiala in prostora za prosto raziskovanje,
-izjemna ustvarjalnost in vztrajnost otrok pri raziskovanju materialov (tipanje materialov je šlo celostno skozi otroka),
-integracija področji dejavnosti (naravoslovje, družboslovje, gibanje, jezik),
-spontano, učinkovito razporejanje otrok med dejavnostmi, da do sporov med otroci sploh ni prišlo,
-nobenih prepoznavnih kazalnikov stresa ni bilo zaznati pri otrocih, glede na to, da so otroci pred nekaj meseci šele vstopili v vrtec,
-spodbujanje interakcije med otroci, preventivna pozicija preusmerjanja, navajanje na opazovanje drug drugega,
-različne spodbude za razvoj samopodobe in kompetenc otrok,
-zaznavanje strokovnih delavk kdaj in kakšno gibanje potrebujejo med ostalimi dejavnostmi,
-dovolj prostora za gibanje.


SKUPNI ZAKLJUČKI

- Celoviti in povezani programi za otroke od rojstva do 6. Leta starosti oz. do vstopa v šolo.
- Osredotočenost na razvoj otrok.
- Znanje s področja umetnosti, znanosti ... - kako uporabiti, da se na razvojno appropraite pot
- Kako organizirati meanngful učenja za otroke
- Kako uporabljati igre
- Uskladiti znanja, veščin in stališč, vrednot prihodnjih strokovnih delavk.
- Razvijanje sposobnosti opazovanja (bodočih vzgojiteljev) kot podlaga za načrtovanje.
- Kako združiti teorija / practice- od teorije k practice- aplikativnega teorijo!
- Priprava / razvoj spodbudnega učnega okolja.
- Ssodelovanje z družinami. Oceniti in opazovanje v sodelovanju s starše-pomembnosti podpornih materialov za sodelovanje s starši
- Da bi dosegli večjo vrednost za pedagoško dokumentacijo, kot izhodišče za načrtovanje
- Različnost jezikov, raznolikost družin.
- Domov temelji ECEC- qualiy - kako jo zagotoviti
- Osebni nivo razumevanje poklica, motivacija za delo, ali se ujemajo vizije: moja poklicna vizija- vizija vrtca- vizija staršev.
- Sodelovanje Otroška


file icon Mednarodna konferenca Kakovost in enake možnosti 30/03/2016 Zadetki: 1139
VVZ Kekec Grosuplje je sodeloval na mednarodni konferenci Kakovost in enake možnosti: ključni premiki na področju vzgoje in izobraževanja od rojstva do 10. leta starosti, ki je potekala 20. In 21. novembra 2015 v Rogaški Slatini. S konferenco smo obeležili 20-letnico programa Korak za korakom v Sloveniji, ki poteka pod strokovnim vodenjem Pedagoškega inštituta, Razvojno – raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. V programu konference so aktivno sodelovale tudi vzgojiteljice našega vrtca s svojimi prispevki.
Ano Vrhovec je spremljala ŽABICA ROZIKA – MASKOTA ODDELKA

Žabica Rozika je projekt v okviru metodologije Korak za korakom in je bila maskota oddelka Žabice v enoti Zvonček, starost otrok pa je bila 4 do 6 let.

Žabica Rozika je obiskovala družine in sicer vsak vikend drugega otroka. Čez teden je bila prisotna v vrtcu pri načrtovanih in spontanih dejavnostih, na jutranjem krogu, na sprehodih in pri drugih aktivnostih. Poudarek je bil na sodelovanju vrtca in družine ter na participaciji družin. Izvajali so ga na vseh možnih lokacijah: telovadnica, igrišče, dom, igralnica, kulturne in družbene ustanove, travnik, gozd, pomladni vrtec na kmetiji …
Udeleženci konference so bili seznanjeni z idejo, kako uporabiti maskoto oddelka, s celim procesom izdelave ter z načini, kako maskoto oddelka vključujemo v svoje delo strokovni delavci. S poudarkom na participaciji družin.


Blanka Strgar je predstavila prispevek z naslovom RAZISKOVALNI KOTIČEK PRI NAJMLAJŠIH V VRTCU.

Predšolski otroci raziskujejo svet z vsemi svojimi čutili. Predmete spoznavajo tako, da z njimi eksperimentirajo: jih stiskajo, vonjajo, okušajo, spuščajo na tla, si jih ogledujejo in poslušajo zvoke, ki jih oddajajo. Ob tem zadovoljujejo svojo radovednost. Raziskovanje je zanje eden od najpomembnejših načinov učenja.

Zato sta se s sodelavko odločili, da najmlajšim otrokom omogočita spoznavanje različnih materialov v raziskovalnem kotičku. V igralnici so imeli celo leto postavljen »vodni« kotiček. Otrokom sta glede na njihov interes ali trenutno temo ponudili različne materiale, kasneje sta dodajali tudi različne pripomočke, ki so igro dopolnjevali in bogatili. Opazovali sta, kako sredstva uporabljajo in glede na njihov interes dodajali nove. Z raziskovanjem različnih materialov so se otroci učili ter razvijali spretnosti in sposobnosti na vseh razvojnih področjih. Na konferenci smo si ogledali predstavitev materialov, ki so bili za otroke še posebno zanimivi.

Taja Ožbolt Ilaš in Judita Rajnar sta predstavili prispevek LUTKE NA OBISKU V ROMSKI SKUPNOSTI.

V šolskem letu 2014/15 so se tri strokovne delavke našega vrtca vključile v projekt »Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem«. Našo dejavnost smo izvajale v obliki delavnic, ki so potekale enkrat mesečno v romskem naselju Smrekec 2 v Grosupljem, vključeni pa so bili tako predšolski kot šolski otroci ter njihovi starši. Namen projekta je povečanje vpisa romskih otrok v vrtec, saj je le-ta kljub visokem deležu romskega prebivalstva v naši občini, zelo nizek. Verjamemo, da bi se s tem povečala dobrobit romskih otrok ter njihovih staršev, saj bi se s socializacijo v vrtcu lažje vključili v širše okolje, s kakovostnim izvajanjem predšolskih programov bi jim olajšali prehod v šolo, opolnomočili bi njihove starše, hkrati pa bi tudi diskriminatorno okolje z vključitvijo vsaj delno premagovalo nekatere predsodke o romski skupnosti. Delavnice so že od prvega srečanja vključevale lutko kot medij za vzpostavljanje stika med vzgojiteljicami in otroci.

file icon Jasmina Zemljak: ŽABE NA RADENSKEM POLJU 07/11/2011 Zadetki: 3687
dipl. vzgojiteljica: Jasmina Zemljak
VVZ Kekec Grosuplje
Skupina: Račke-starost 2-3.leta
Projekt: Žabe na Radenskem polju.
Globalni cilj: Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
file icon Ana Gregorič: KAKŠNO JE MOJE TELO? 07/11/2011 Zadetki: 4042
(projekt izpeljan na področju ISSA pedagoškega področja kakovosti STRATEGIJE POUČEVANJA, načelo 5.3 – Pedagog pri oblikovanju dejavnosti upošteva otrokove izkušnje in kompetence ter tako podpira in spodbuja nadaljnji razvoj in učenje.)

VRTEC: VVZ Kekec Grosuplje
ENOTA: Zvonček
SKUPINA: Zajčki
STAROST: 3-4 let
VZGOJITELJICA: Ana Gregorič
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Mateja Kastelic