Ekologija
 

DokumentiDatum dodaje

Razvrsti po : Ime | Datum | Zadetki | [ Naraščujoče ]
file icon EKO FERDO - SMETI KJE IMATE SVOJ DOM? 18/02/2009 Zadetki: 10412

VVZ Kekec Grosuplje
Petra Bor, dipl.vzg. predšolskih otrok


POVZETEK

V ekološkem projektu »Smeti, kje imate svoj dom?«, je VVZ Kekec Grosuplje sodeloval z ekološkim radiem Zeleni val, preko katerega smo vključili otroke od 3-6 let, iz vrtcev občin: Grosuplje, Ivančna gorica, Ig, Škofljica, Velike Lašče in Videm-Dobrepolje. V občinah smo sodelovali tudi v občinskih mesečnih glasilih.
Projekt smo realizirali v štiriindvajsetih vrtcih, v času od februarja do junija 2007. Hkrati so potekale ekološke teme v kontaktnih otroških oddajah EKO FERDO, vsako nedeljo med 8-9 uro v programu radia.
Eko Ferdo je zmajček, ki otrokom ob moji pomoči skuša svoje izkušnje preko medijev in s svojo prisotnostjo, preko gledališke igre, podati svoje izkušnje o tem, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Otroci so si tako pridobivali konkretne izkušnje, razvijali so si pojme, kot so: odpadki, ločevanje odpadkov, ekološki otok, recikliranje, razvijali so si naravoslovno mišljenje, sklepanje, preko igre so razvijali čut za naravo in njeno ohranitev.
Otroci so bili aktivno vključeni v igro ločevanja odpadkov, vzpostavili so kontakt z zmajem, med igro, petjem in plesom so spoznali posledice kopičenja odpadkov za naravo. Preko igre jim je bila dana možnost in spodbuda, da sami sprašujejo in iščejo odgovore na ustvarjeno situacijo.
Projekt smo zaključili v Mestni knjižnici Grosuplje, v sklepni prireditvi in predstavitvi vrtcev s svojimi ekološkimi projekti.?

Ključne besede: ODPADKI, EKOLOŠKI OTOK, VRTCI, MEDIJI, ZMAJČEK FERDO.

file icon Narava z nami in mi z njo 23/02/2009 Zadetki: 6684
Slava Wechtersbach, vzgojiteljica, VVZ Kekec Grosuplje
Jožica Bambič, vzgojiteljica, VVZ Kekec Grosuplje

Povzetek
Poletje v naravi je čas rasti. To je čas za izlete do potočka v bližini vrtca, kjer prisluhnemo šumenju vode, opazujemo igro svetlobe in nabiramo kamenčke. Pot nas pelje prek travnika, ki je poln metuljev in drugih skrivnostnih živalic, in naprej do rodovitnih polj ob grosupeljskem domu za ostarele. V gozdu ob vojašnici se nadihamo dišečega zraka in se lovimo okoli zelenih dreves .Vse to nam ponuja naša »Rožletova pot « na katero se podajamo »Rožletovi pohodniki«.
Otroci tako v naravnem okolju pridobivajo najrazličnejše gibalne izkušnje.
Igrišče vrtca je mala, zelena oaza sredi blokovskega naselja v Grosupljem. Urejeno je tako, da omogoča otrokom različne gibalne dejavnosti ob plezalih, gugalnicah, zviralih in drugih igralih. Igralna površina, pokrita z asfaltom nudi otrokom možnosti vožnje s skirojem, različne igre z žogo, elementarne in druge igre. Na travnatem delu igrišča se dviguje manjši griček, po katerem se otroci lahko vzpenjajo in spuščajo, pozimi tudi sankajo.
Na vrhuncu poletja (julij, avgust 2008) smo v naše spodbudno okolje in pod naravno senco dreves postavili šotore in »taborjenje« se je začelo.

Ključne besede: Rožletova pot, dejavnosti v naravi, taborniki


file icon KJE SI SONCE? 23/02/2009 Zadetki: 4682
KJE SI SONCE?
Milka Ćućić, dipl.vzg., VVZ Kekec Grosuplje
Za posvet Skupnosti vrtcev Slovenije 2009

Povzetek

Sonce je vir življenja. S svojo svetlobo in toploto predrami v nas prijetne občutke. Najbrž se vsi zelo razveselimo prvih pomladnih žarkov, ki po hladni zimi pokukajo izza oblakov. A zavedati se moramo, da ima sonce tako pozitivne kot negativne učinke na naše zdravje. Zato bi se morali zamisliti, kako in na kakšen način se lahko obvarujemo sami pred nevarnostmi, ki jih sonce na žalost tudi prinaša. Nekje sem prebrala, da na leto po svetu umre okrog 60.000 ljudi zaradi prevelike izpostavljenosti sončnim žarkom. Menim, da je to zaskrbljujoč podatek, ki bi nam moral biti spodbuda za razmišljanje.


Ključne besede: sonce, nevarnost sonca in zaščita pred soncem.

file icon Od poti vode do knjige 27/03/2012 Zadetki: 2835
VVZ Kekec Grosuplje
Judita Rajnar


POVZETEK

Ker je delo z otroki odgovorno, sem razmišljala o svobodi, ki jo moramo ustvariti, da otroku odpremo vrata osvajanja. Prevečkrat smo ovira, zaradi katere otrok razvija obrambne mehanizme, trudi se prilagoditi in postane žrtev odraslih sugestij. Odrasli smo tisti, ki moramo slediti otroku in postati pomočnik, da bo ta lahko gradil zadovoljnega sebe in boljši jutri. Sreča, da se vzgojitelji zavedamo, da smo tudi mi del tega okolja. Otroci so bitja, ki s svojo radovednostjo vsrkajo naš način življenja, zato mu moramo biti vzor, da se bo znašel v naših okvirjih. Slika, ki je nastala, pa naj bo skupna in ponos vsem zanamcem.
Pri vzgojnem delu sledim utripu otrok, s katerimi preživim večino dneva. Igra je tista, ki je povezala naša razmišljanja. Ob skupni igri na osnovi opazovanj, doživljanj, spoznanj, poskusov, predvidevanj, zapisovanj, metode skicirke, pogovora, lahko ugotavljam, kaj je njihova resnica in šele nato oblikujem cilje za uresničevanje vseh aktivnosti.
Narava je prostor, ki nam nudi bogato paleto možnosti za vsestranski razvoj posameznika in tudi spoznanja, da na njo lahko vplivamo in jo spreminjamo. Spremembe so že zaznamovale naš način življenja tudi v vrtcih. Postali smo EKO vrtec. Skrb za naše okolje je postala nuja in izziv za vzgojitelje glede pristopa in oblik dela v vzgojno izobraževalnem procesu.
Otroci imajo zelo radi vodo, ker jim ta nudi nešteto možnosti za igro, raziskovanje, opazovanje in ustvarjanje; ob njej se zato počutijo svobodni.
V Grosupeljščico smo vrgli list in mu sledili, neurje je naredilo poplavo, polomilo vejo na drevesu in nastala je naša knjiga »Platana Levček«.

KLJUČNE BESEDE:

Voda, igra, raziskovanje, opazovanje, doživljanje, ustvarjanje, knjiga.

file icon LEVČEK PLATANA- NAŠE DREVO 29/03/2012 Zadetki: 2143
VII. mednarodno znanstveni posvet na temo
EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI

EKOLOŠKE IZKUŠNJE IZ PEDAGOŠKE PRAKSE,
OKOLJSKE VREDNOTE

Naslov teme:
LEVČEK PLATANA- NAŠE DREVO

Februar, 2012 ,VVZ Kekec Grosuplje
Klavdija Kresnik, vzg. predšolskih otrok

file icon NARAVA JE NAŠE IGRIŠČE 31/05/2012 Zadetki: 1733
VVZ Kekec Grosuplje
Trubarjeva cesta 15
1290 Grosuplje
enota Zvonček, Žalna 1
Rebeka Šeme

NARAVA JE NAŠE IGRIŠČE

POVZETEK:
Kakšne izkušnje pridobijo otroci v otroštvu nadaljnje vpliva na njihovo delovanje. V želji, da otrokom približam naravo in jim pokažem pozitivne plati, sem skozi celotno vrtčevsko leto načrtovala dejavnosti, kjer bodo otroci kar največ vključeni v naravo in bo v ospredju izkustveno učenje. Preko branja pravljic, pohajkovanj po gozdu in travnikih, raziskovanja, aktivnega sodelovanja pri vrtnarjenju so otroci spoznavali naravo, njene posebnosti in procese.

KLJUČNE BESEDE
Predšolski otrok, narava, naravno okolje, posaditev drevesa, ekologija, zgodnje naravoslovje, vrt, vrtnarjenje,vrtnine, gredica, sajenje, sejanje.


file icon Narava je naše igrišče 26/07/2012 Zadetki: 1715
VVZ Kekec Grosuplje, enota Zvonček
Rebeka Šeme

NARAVA JE NAŠE IGRIŠČE

POVZETEK 
Kakšne izkušnje pridobijo otroci v otroštvu nadaljnje vpliva na njihovo delovanje. V želji, da otrokom približam naravo in jim pokažem pozitivne plati, sem skozi celotno vrtčevsko leto načrtovala dejavnosti, kjer bodo otroci kar največ vključeni v naravo in bo v ospredju izkustveno učenje. Preko branja pravljic, pohajkovanj po gozdu in travnikih, raziskovanja, aktivnega sodelovanja pri vrtnarjenju so otroci spoznavali naravo, njene posebnosti in  procese.

KLJUČNE BESEDE
Predšolski otrok, narava, naravno okolje, posaditev drevesa, ekologija, zgodnje naravoslovje, vrt, vrtnarjenje,vrtnine, gredica, sajenje, sejanje.

file icon Gozdna igralnica 16/02/2018 Zadetki: 546
GOZDNA IGRALNICA
FOREST PLAYGROUND

Rebeka Prelesnik
VVZ Kekec, Grosuplje

POVZETEK
Skozi celo leto smo z otroki obiskovali gozd v bližini vrtca. Prostor, kjer smo se največkrat zadrževali, smo poimenovali gozdna igralnica. Z izvajanjem različnih dejavnosti in s poudarkom na izkustvenem učenju so otroci spoznavali gozd, naravne procese, preizkušali svoje sposobnosti in se krepili na vseh področjih razvoja.

KLJUČNE BESEDE
Zgodnje naravoslovje, Gozd, Igralnica, Gozdna igralnica

ABSTRACT
We were visiting a forest near the kindergarten with the children throughout the whole year. We named the place where we most often stayed a forest playground. Through the implementation of various different activities with the emphasis on experiential learning children were getting to know the forest and natural processes. They were testing their abilities and strengthening themselves in all areas of development.

KEY WORDS
Early natural science, Forest, Playground, Forest playground