VVZ KEKEC GROSUPLJE JE PREJEL CERTIFIKAT NAJSRČEKBIJE Natisni

NAJSRČEKBIJE je nacionalna, družbeno koristna in neprofitna akcija osveščanja in usposabljanja staršev, vzgojiteljev ter učiteljev za poznavanje temeljnih postopkov oživljanja otrok. Organizira ga DANU Filantropija, izvaja pa Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana. Strokovni vodja je bil dr. Ivan Vidmar. Akcije usposabljanja temeljnih postopkov oživljanja otrok in dojenčkov se je udeležilo čez 1600 udeležencev. Akcijo je podprla Skupnost vrtcev Slovenije, Združenje za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, Ministrstvo za zdravje RS ter Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport RS. Certifikat je prejelo poleg drugih ustanov tudi 35 slovenskih vrtcev, ki smo se prvi odzvali in vključili v akcijo.
Kopija certifikata