Akcija OČISTIMO SLOVENIJO v VVZ Kekec Grosuplje Natisni
Naš vrtec je od septembra 2008 vključen v mednarodni projekt Eko šola/vrtec kot način življenja. Od vključitve naprej se intenzivno vključujemo v akcije, ki prispevajo h skrbi za naše okolje in h okoljski ozaveščenosti. Ti razlogi so nas vodili tudi pri odločitvi, da se pridružimo vseslovenski čistilni akciji »OČISTIMO SLOVENIJO.«

V akcijo so se vključile vse enote vrtca na vseh lokacijah. Prostovoljci so bili otroci, starši in zaposleni.
·    V enoti Kekec so čistili igrišče vrtca in okolico. Urejali so mivko in barvali igre na asfaltu  igrišča ter urejali gredice in okolico pred vrtcem. Dve skupini otrok s starši in vzgojiteljicami sta se pridružili grosupeljskim skavtom pri čiščenju Koščakovega hriba. Ena skupina je odšla na eko delovni sprehod od vrtca do Koščakovega hriba, ena pa na čiščenje obrežja Grosupeljščice. Akcije se je udeležilo 42 družin in 26 zaposlenih.
·    V enoti Tinkara so se lotili temeljite prenove igrišča: uredili so gredice in cvetlična korita, uredili asfaltne površine pred vhodom v vrtec, zasadili dva nova drevesa za poletno senco, uredili igrala (prekopali mivko in dodali novo), očistili parkirni prostor pred vrtcem  in temeljito očistili igrišče: pograbili in pobrali smeti.  Akcije se je 49 družin in 12 strokovnih delavk.
·    V enoti Pastirček so urejali igrišče z okolico: grabili listje, dodali novo mivko v peskovnik in pesek pod igrala, pometali okrog igral in poti pred vrtcem. Akcije se je udeležilo 12 družin in  vseh 12 zaposlenih.
·    V enoti Mojca so se podali na eko pohod na Spodnjo Slivnico. Med potjo so pobirali odpadke in jih ločevali. Na cilju so našli  ekološki otok in Na radiu Zeleni val so poročali o svoji akciji 13 družin in 10 strokovnih delavk.
·    V enoti Rožle so mlajši otroci v spremstvu staršev in vzgojiteljic urejali igrišče: prekopali so mivko, razvozili pesek pod igrala ter pometli vse poti.  Starejši otroci pa so se podali na čiščenje Rožletove poti od vrtca do vojašnice, kjer bo 15. maja potekal »POHOD PO ROŽLETOVI POTI«. V akciji je sodelovalo 16 družin in vse strokovne delavke.
·    V enoti Zvonček v Žalni je akcija potekala že dva dni prej, v četrtek. Podali so se na čiščenje poti do Plešivice, Lobčka in po kraju Žalna. V akciji je sodelovala 10 družin in vse strokovne delavke.
·    V enoti Pastirček so urejali igrišče, zasadili so cvetlična korita pred vhodom v vrtec in urejali peskovnik.
·    V enoti Kosobrin so se cel teden pripravljali na postavitev zanimive čutne poti na igrišču. Skupna delavna akcija še sledi. V priprave so bili vključeni otroci, družine in strokovne delavke.
·    V enoti Pika so Slončki in Miške pobrali  smeti koli vrtca in ob poti do Zacurka. Na igrišču so Zajčki s starši in vzgojiteljicami prebarvali igralo in dve mizi s klopjo, pometli ter očistili betonske tlakovce. Očki so z macolami razbili ostanke stare ograje,  ob rob ograje so nato posadili travo. Na novo so zasadili korita in uredili gredico ob vrtcu.  Potekala je tudi akcija čiščenja kleti v enoti. V akciji je sodelovalo 19 družin in vse strokovne delavke.


Vsem otrokom, staršem in zaposlenim se zahvaljujemo za
prostovoljno opravljeno delo.

Pomagali ste urediti in polepšati okolje,
kjer se otroci dnevno igrajo.

S svojim vzgledom in ravnanjem ste pokazali
 v kakšnem okolju želite živeti in
pomembno prispevali k ekološki ozaveščenosti najmlajših.


Andreja Jaklič Šimnic                                                                                            Majda Fajdiga
Koordinatorica projekta                                                                                          Ravnateljica
Eko šola/vrtec kot način življenja