Vstop otroka v vrtec Natisni
Prišel je čas, ko se številni otroci podajajo na novo življenjsko pot, vstop v vrtec. Starši morate biti prepričani, da ste se pravilno odločili. Če bo otrok čutil, da ste zaskrbljeni, bo tudi on sprejel vrtec kot nekaj zaskrbljujočega. Za uspešen vstop, smo vam pripravili nekaj pomembnih informacij.

NEKATERE ZNAČILNOSTI OTROKA,
mlajšega od treh let

 • Otroka, mlajšega od 3. leta, lahko pripravimo na spremembe le z izkušnjo postopnega uvajanja sprememb.
 • Otrok je čustveno navezan na svoje starše. Želi jih imeti v svoji bližini, še posebej v novem okolju.
 • Otrok se počuti najbolj varno takrat, ko je v znanem okolju, ko je v bližini svojih staršev in ko življenje teče po ustaljenem redu.
 • Otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje najbližjih (če je strah mamo, je strah tudi otroka).

ODZIVI OTROK
Otroci se ob vstopu v vrtec različno odzivajo:

 • se hitro prilagodijo novi situaciji,
 • imajo normalne prilagoditvene težave: ob ločitvi jokajo, se držijo staršev, so občutljivi, nemirni in utrujeni, težje zaspijo in slabše jedo, lahko tudi odklanjajo starše. Takšne težave se lahko pojavljajo tudi cel mesec,
 • nekateri otroci reagirajo tako, da zbolijo (bolezni dihal in prebavil),
 • nekaj otrok je tudi takšnih, ki se zelo težko prilagodijo novi situaciji; takrat se obrnite na vzgojiteljico ali svetovalno delavko v vrtcu,
 • včasih se težave pojavijo kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec, vendar hitro minejo.

KAKO LAHKO POMAGATE OTROKU (IN SEBI)

Če niste prepričani o vključitvi otroka v vrtec ali vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi, se lahko posvetujete z ravnateljico vrtca, s pomočnico ravnateljice, z vodjo vrtca ali z vzgojiteljico.
Priporočamo vam, da se nekaj dni preden boste z otrokom prvič prišli v vrtec, srečate s svojo vzgojiteljico.

Pogovorili se boste o vašem otroku:

 • ali je že bil v varstvu pri ljudeh, ki niso člani vaše družine;
 • na kakšen način se tolaži in uspava: ali ima dudo, stekleničko ali kakšno »ninico« (pleničko, ljubkovalno igračko ipd.), s katero se potolaži in sam umiri;
 • kakšen ritem prehranjevanja in spanja ima;
 • kako se hrani,  kaj rad je in
 • kaj se najraje igra.

in se dogovorili, kako boste uvajali vašega otroka v vrtec:

 • kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino;
 • kako boste otroka postopno vključevali in podaljševali čas bivanja v vrtcu;
 • njegovo samostojno bivanje v vrtcu;
 • kako in kdaj se boste poslovili od otroka ter
 • kakšna je vaša vloga, ko ste z otrokom v skupini.

Tako boste vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice pomagali, da bosta vašemu otroku naredili bivanje v vrtcu prijetno. Pomembno je, da se boste tudi vi dobro počutili, ko boste svojega otroka zaupali novim ljudem. Vstop v vrtec je pomemben in čustveno zahteven dogodek tudi za vas, starše. Vprašajte vse, kar vas zanima, kajti vaše zaupanje v vrtec se prenaša tudi na otroka.

PRIPOROČAMO

Za uvajanje si vzemite vsaj nekaj dni dopusta. Tako boste mirnejši in se boste otroku lažje posvetili.

Ločitev od staršev, pa čeprav kratka, in bivanje v novem okolju, sta za otroka veliki spremembi. Zato bo nekaj časa občutljivejši. Doma bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. Ne skrbite, ne boste ga razvadili.

Med uvajanjem ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje in ne jemljite mu dude, plenic …

Za to bo dovolj časa tudi kasneje, ko se bo že dobro navadil na vrtec. Vam in otroku bo lažje.

Omogočite mu, da nosi v vrtec priljubljeno igračko (medvedka, pleničko,…), s katero se bo lahko tolažil.

Otroka prvi dan ne pustite cel dan v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo lahko zaradi tega še nekaj časa težavnejši.

Ko pridete ponj v vrtec, mu dajte možnost, da reagira in sprosti napetost (npr.: jok). Ne bodite žalostni, če vas bo zavrnil. Počakajte trenutek in prišel bo k vam.

Priporočamo vam, da prvi mesec otrok redno obiskuje vrtec. Uvajanja ne prekinjajte. V primeru otrokove bolezni se z vzgojiteljico pogovorite o možnosti ponovnega uvajanja.

Stalen ritem prihoda v vrtec in odhodov iz njega daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Držite svoje obljube.

ZNAČILNOSTI OTROK PO TRETJEM LETU STAROSTI,

ki pomembno vplivajo na otrokovo vedenje ob vstopu v vrtec:
 • lažje se navežejo na osebe izven družine,
 • sposobni so si predstavljati osebe in stvari, ki niso prisotne,
 • v igri iščejo stike z vrstniki,
 • svoje potrebe in želje zmorejo izraziti tudi že z besedami,
 • prizadevajo si razumeti svet okrog sebe in ga obvladovati,
 • pri uveljavljanju svoje volje so vztrajnejši,
 • sposobni so se pogovarjati o svojih čustvih in čustvih drugih, vendar imajo še težave pri obvladovanju svojih čustev (trma, jeza …).

OB VSTOPU V VRTEC SE OTROCI ODZIVAJO RAZLIČNO

Lahko se kmalu prilagodijo novim okoliščinam, nekateri pa za to potrebujejo nekoliko več časa.

Pogosto svojo stisko izražajo z jokom ob ločitvi, z dolgim poslavljanjem, zahtevajo veliko pozornosti, odklanjajo tolažbo odraslih, družbo vrstnikov, hrano.

Pojavi se lahko vedenje, ki ga je otrok v svojem razvoju že prerasel (močenje postelje, sesanje prsta).
Včasih se težave pojavijo kasneje in ne takoj ob vstopu v vrtec.

KAKO LAHKO POMAGATE OTROKU IN SEBI

Zberite informacije o vrtcu. Pozanimajte se, kako se otrok lahko seznani z vrtcem in kako poteka uvajanje.
Pogovarjajte se o odhodu v vrtec. Otroku omogočajte pridobivanje izkušenj v stikih z vrstniki in odraslimi.

Pred vstopom v vrtec se seznanite z vzgojiteljico vašega otroka.

Pogovorite se o:
 • dosedanjem varstvu,
 • kako otrok navezuje stike z odraslimi in otroki,
 • kako se odziva v novih situacijah,
 • otrokovih navadah,
 • najljubših igračah, igrah in
 • drugih posebnostih.
ter o poteku uvajanja:
 • kdo in kdaj bo prihajal z otrokom v vrtec,
 • koliko časa bo prve dni v vrtcu,
 • kakšna bo vaša vloga v igralnici,
 • kako se boste poslovili,
 • kdaj boste izmenjali informacije z vzgojiteljico in oblikovali dogovore za naprej.

PRIPOROČAMO

Za uvajanje si vzemite čas, tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
Vaš otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več vaše pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.
Omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo tolažil.

Spodbujajte ga, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
Držite svoje obljube ter imejte stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
Priporočamo vam, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenjevale, načrtujete za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec.
Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagate, da se bo bolje počutil.

Če se vam postavljajo vprašanja, se posvetujte z vzgojiteljico ali s svetovalno delavko.