Sajenje dreves v enoti Mojca Natisni

»Nekdo danes sedi v senci, ker je nekdo, nekoč, posadil drevo.«
                                                                   Waren Buffet

V enoti Mojca si na igrišču želimo več sence, zato smo tam 17.10. 2018 dopoldne posadili dve mladi drevesi. Kmetijska zadruga Grosuplje nam je podarila mlado drevo ambrovec, mamica deklice iz skupine Metulji pa nam je podarila navadni javor. Pri sajenju nam je ves čas pomagal naš hišnik Frenk, ki je izkopal dve jami, kamor smo s skupnimi močmi posadili drevesi. Otroci so bili pri sajenju ves čas aktivni in so doživeto ter hkrati navdušeno sodelovali pri tej dejavnosti. Nekateri otroci so držali drevo, teptali zemljo okoli dreves, z lopatami še dosuli zemljo, zalili drevesi itd. To je bil poseben dogodek, na katerega smo se pripravljali dalj časa. K sodelovanju smo povabili tudi naše vodstvo vrtca, ki nam je s strokovnimi nasveti priskočilo na pomoč. Predstavnice vrtca so bile povabljene in prisotne pri samem sajenju dreves. Ob tej priložnosti smo po sajenju dreves izvedli kratek kulturni program, saj smo ob zvokih dveh kitar zapeli in družno zarajali okoli novo posajenih dreves. Otrokom je ta dan ostal v lepem spominu, saj so naslednji dan po zajtrku takoj stekli k mladim drevesom in pomagali zasaditi še sivko okoli javora. Na leseni opori pri javoru in ambrovcu smo pritrdili še sliki teh dveh dreves, zapisali tudi datum saditve ter kdo nam je drevesi podaril. Obe drevesci smo izmerili z merilnim trakom, zapisali naše meritve in ju še enkrat zalili. Sedaj se navajamo na lep odnos do dreves, jih opazujemo, spoznavamo, iščemo nove informacije o drevesih, skrbimo zanje in se igramo okoli njih. Od nekdaj je človek sobival z drevesi, skrbel je zanje, koristna so zanj, za druga živa bitja in okolje.Oktober 2018                                                                                              Strokovne delavke enote Mojca