Aktualne novice
VVZ KEKEC GROSUPLJE VABI K VPISU OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 Natisni


VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2019/20 do 31/03-2019.  Vstop otrok v vrtec bo s 01/09-2019.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje na podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011).

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije.

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:
http://www.vrtec-kekec.si, v rubriki Sodelovanje s starši / Vpis in izpis iz vrtca.

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30 do 14.30 ure.

Vlogi priložite potrebna potrdila oz. dokazila.

        
                                                                                             Majda Fajdiga
                                                                                             ravnateljica
 
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2018/19 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2018/19 (klikni - .docx datoteka)
 
SPOŠTOVANI STARŠI! Natisni

»Kjer so otroci je vse sveže in naravno,
polno barv, topline in življenja. Če hočeš videti,
moraš gledati s srcem, pravi mali princ.«


Spoštovani!

Vsak začetek je vznemirljiv, lahko nekoliko negotov, od nas terja prilagajanje na nove življenjske razmere. To pa je tudi nova stopnička v rasti in napredovanju vsakega posameznika.

Septembra vsako leto začenjamo nove zgodbe malih junakov, ki vstopijo skozi vratanaših vrtcev. Z njimi vstopate tudi vi, spoštovani starši. Skupaj bomo potovali in iskali najboljše rešitve.

Želimo si veliko nasmejanih obrazov, iskric v očeh, radoživega smeha in topline za vse otroke, ki jim bomo varno zavetje, spodbudno okolje za učenje in razvijanje osebnih potencialov.

Z medsebojnim sodelovanjem bomo gradili mostove zaupanja, prijateljstva in spoštovanja.

Starši, podajmo si roke za srečne otroke.


Majda Fajdiga,
ravnateljica 
Preberi več...