Aktualne novice
Spoštovani starši! Natisni

Do 31/3-2020 sprejemamo vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2020/21. Po potrebi bomo glede na vpis novih otrok preoblikovali oddelke. Pri tem bomo upoštevali predpisane normative glede na starost in število otrok ter tudi želje in potrebe staršev.

Vrtec ima po 7. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca pravico ob začetku novega šolskega organizacijsko preoblikovati oz. spremeniti sestavo oddelkov, kar lahko pomeni tudi prehod v drugo enoto, vendar mora o spremembah obvestiti starše do konca meseca junija (Zakon o vrtcih).

Starši lahko izrazite željo po premestitvi vašega otroka s pisno vlogo, kar navaja 7. člen Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje: »Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do konca februarja tekočega leta.«

V vlogi navedite:
    • rojstne podatke otroka, 
    • oddelek in enoto, v kateri je otrok vključen sedaj,
    • enoto, v katero ga želite premestiti s 1. septembrom 2020. 

Pisno vlogo oddajte tudi za otroka, rojenega leta 2014, za katerega želite odlog šolanja. 

Vlogo za premestitev otroka lahko oddate po e-pošti, osebno vzgojiteljici v oddelku ali na upravo vrtca. 

O premestitvi vašega otroka vas bomo obvestili pisno preko vzgojiteljice najkasneje do konca junija 2020. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.


 Ravnateljica:
 Majda Fajdiga

 
Spoštovani starši Natisni
Spoštovani starši!

Spet je tu september. Mesec, ko se začenja novo šolsko leto. Tudi v vrtcu je tako. Poletje in počitniški dnevi se od nas počasi poslavljajo, mi pa smo z mislimi že globoko v novih vsebinah. Vsakodnevne učne priložnosti nas bodo spodbujale, navduševale in bogatile.

Vstop otroka v vrtec je pomemben dogodek za vso družino. Z vsemi novinčki, letos jih je nekaj manj kot dvesto, smo se v vrtcu že srečali, se med seboj spoznali in s starši izmenjali pomembne informacije. Tako nam bo vsem skupaj lažje v teh prvih dneh uvajanja na novo okolje. Za uvajanje bomo namenili ves september, pa tudi več, če bo potrebno. Tudi starši ste pri tem lepo povabljeni, vstopite v naš svet, spoznajte kako poteka naš dan v vrtcu, pomagajte nam tudi s svojo prisotnostjo in sodelovanjem. 

Dobro sodelovanje med starši in vzgojitelji pozitivno vpliva na vse deležnike v procesu, predvsem pa je to najpomembnejše za otroka. V našem vrtcu spodbujamo različne oblike sodelovanja: formalne kot so roditeljski sestanki, čajanke, pogovorne urice, strokovna srečanja za starše ter izobraževanja, pisna obvestila, svet staršev in tudi neformalne oblike, ki so načrtovane bolj sproščeno in staršem nudijo priložnost, da neposredno doživijo vzdušje v vrtcu (sodelovanje v projektih, delavnice, pohodi, praznovanja, obiski na domu, športni popoldnevi, zbiralne in delovne akcije,…). 

Želim vam lepo in uspešno leto, z veliko pozitivnih misli, doživetij in dejanj; z veliko mero strpnosti in sposobnosti reševanja vsakodnevnih manjših, pa kdaj tudi zahtevnejših situacij. Ne oklevajte, ko ste v dilemi. Zato smo tu, da vam prisluhnemo, svetujemo in pomagamo. Naj bo otrokov vsakodnevni korak varen in trden, na njegovem obrazu naj se zrcalijo radovednost, zadovoljstvo in veselje.

Skupaj gradimo spoštovanje in zaupanje!

 Majda Fajdiga, ravnateljica
 
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2019/20 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2019/20 (klikni - .docx datoteka)