Aktualne novice
SPOŠTOVANI STARŠI! Natisni

Iz brezskrbnih poletnih dni smo pogumno zakorakali v september – za nas in vas nov začetek vrtčevega leta.
Dobrodošli v našem vrtcu. Veselimo se skupnih doživetij, pri otrocih bomo spodbujali radovednost, ustvarjalnost, učenje v različnih okoljih ter privzgajali pozitivne vrednote.

Strokovne delavke in vsi ostali zaposleni Vam želimo kot partnerji pri vzgoji ponuditi roko in zagotavljati, da bosta teorija in praksa deležni enake pozornosti.

V letošnjem šolskem/vrtčevem letu nas bo vodila prednostna naloga »Ekologija odnosov«, saj so tudi odnosi pomemben del ekologije. Ohranimo vrednote, vzgajajmo močne in srčne otroke. Naloga nas vseh odraslih je, da smo otrokom dober vzgled, ki jim bo poleg lastnih izkušenj dal neprecenljivo znanje za življenje in dvigoval njihovo ekološko zavest. Skozi vsa področja kurikula se bo vsakodnevno prepletalo  tudi gibanje v prostorih vrtca in na zunanjih površinah. 

Naj bodo otroci pripravljeni na svet, ki jih čaka in naj vanj vstopijo pogumno. Pogumno stopajmo v svet tudi mi. Koraki nikoli ne bodo pretežki, če jim bomo sledili s srcem in upanjem na uspeh.

Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi – odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih…« (Pearl S. Buck).


                                                                                 Majda Fajdiga, ravnateljica 
 
Logopedska pomoč v letu 2017/18 Natisni
 

 Datum: 1.9.2017


SPOŠTOVANI STARŠI!

V letih delovanja logopedske službe v VVZ Kekec Grosuplje smo izoblikovali Preventivni logopedski program, skozi katerega poskušamo v sodelovanju z vami zagotavljati spodbudno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti vaših otrok. Izvajamo različne preventivne dejavnosti za spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti  in nudimo logopedsko pomoč otrokom s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji.


Obveščamo vas, da bodo preventivni logopedski pregledi in prvi obiski pri logopedinji v vrtcu zaradi številčnosti logopedskih obravnav v letu 2017/18 potekali spremenjeno.

Zaradi velikega števila otrok z motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji, ki so v letu 2017/18 vključeni v logopedsko obravnavo v vrtcu (otroci, ki nadaljujejo z logopedsko obravnavo iz leta 2016/17, čakalna lista otrok 2016/17), ne moremo opravljati več preventivnih logopedskih pregledov na ustaljeni način. Izjemoma bodo v preventivni logopedski pregled vključeni otroci, pri katerih bomo težavo v govorno-jezikovni komunikaciji opazili tudi v oddelku vrtca. Ko se bodo sprostila mesta za logopedske obravnave v vrtcu, bomo ponovno izvajali preventivne logopedske preglede, kot do sedaj. 

Pomembno se je zavedati, da preventivni logopedski pregled brez ustrezne strokovne obravnave ali spremljanja ne izpolnjuje svojega namena. Zato vas prosimo, da v primeru zaskrbljenosti glede govorno-jezikovnega razvoja vašega otroka poiščete pomoč logopedske službe tudi v zdravstvenem domu. Hvala za razumevanje!

Za informacije in vprašanja je logopedinja dosegljiva po telefonu 01/786 61 85 vsak delavnik med 13. in 14.uro.


Prijazno vas pozdravljamo in se veselimo sodelovanja z vami!


Logopedinja:                                                                                    Ravnateljica:
mag. Alenka Vidmar, prof.def.surdo-logo                                        Majda Fajdiga
 
E-Asistent Natisni
 
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2017/18 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2017/18 (klikni - .doc datoteka)