Aktualne novice
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2018/19 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šolsko leto 2018/19 (klikni - .docx datoteka)
 
SPOŠTOVANI STARŠI! Natisni

Iz brezskrbnih poletnih dni smo pogumno zakorakali v september – za nas in vas nov začetek vrtčevega leta.
Dobrodošli v našem vrtcu. Veselimo se skupnih doživetij, pri otrocih bomo spodbujali radovednost, ustvarjalnost, učenje v različnih okoljih ter privzgajali pozitivne vrednote.

Strokovne delavke in vsi ostali zaposleni Vam želimo kot partnerji pri vzgoji ponuditi roko in zagotavljati, da bosta teorija in praksa deležni enake pozornosti.

V letošnjem šolskem/vrtčevem letu nas bo vodila prednostna naloga »Ekologija odnosov«, saj so tudi odnosi pomemben del ekologije. Ohranimo vrednote, vzgajajmo močne in srčne otroke. Naloga nas vseh odraslih je, da smo otrokom dober vzgled, ki jim bo poleg lastnih izkušenj dal neprecenljivo znanje za življenje in dvigoval njihovo ekološko zavest. Skozi vsa področja kurikula se bo vsakodnevno prepletalo  tudi gibanje v prostorih vrtca in na zunanjih površinah. 

Naj bodo otroci pripravljeni na svet, ki jih čaka in naj vanj vstopijo pogumno. Pogumno stopajmo v svet tudi mi. Koraki nikoli ne bodo pretežki, če jim bomo sledili s srcem in upanjem na uspeh.

Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi – odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih…« (Pearl S. Buck).


                                                                                 Majda Fajdiga, ravnateljica