Aktualne novice
VPIS OTROK V VVZ KEKEC GROSUPLJE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 Natisni
VVZ Kekec Grosuplje sprejema Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2021/22 do 31/03-2021.  Vstop otrok v vrtec bo s 01/09-2021.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Obrazec Vloga za vpis otrok v VVZ Kekec Grosuplje je na voljo na spletni strani vrtca:

Vlogo lahko dobite tudi v tajništvu vrtca Kekec, Trubarjeva cesta 15 - vsak delovni dan od 6.30 do 14.30 ure. Vlogo v celoti izpolnite in priložite potrebna potrdila oz. dokazila.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje na podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje (Ur. l. RS, št. 10/2011). 

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki bo objavljen na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije. 

Za vse dodatne informacije smo na voljo na upravi vrtca.

 Majda Fajdiga                     
 ravnateljica                      
 
Spoštovani starši, dobrodošli v VVZ Kekec Grosuplje! Natisni


Pred nami je novo šolsko leto 2020/21.  Naj bo prežeto z optimizmom, pogumom, veseljem in zdravjem.

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je v sodelovanju z Zavodom za šolstvo pripravilo publikacijo Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s covid-19, v kateri so navedeni različni modeli in priporočila glede na epidemiološko stanje v državi. S 1. septembrom 2020 se novo šolsko leto v vrtcih in šolah začne z aktiviranjem modela B-OŠ, kar pomeni, da vsi otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, da veljajo vsi predpisani normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ob tem pa se uporabljajo tudi ukrepi za vzdrževanje higienskega režima in omejitve, ki preprečujejo širjenje okužbe z virusom.

V vrtcu smo se na začetek temeljito pripravili. Poskrbeli bomo za varno in dobro počutje vseh. Predvsem otrokom želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo počutili zaželeni, kjer bodo sklepali prijateljstva in se veselili družbe in igre s sovrstniki ter tako napredovali v svojem razvoju.

Pomembni ste tudi starši, ki nas boste podprli v naših dejanjih in spoštovanju navodil. Tudi mi vam bomo stali ob strani v trenutkih negotovosti ali stiske. Zaupajmo drug drugemu, bodimo strpni in sodelujmo.

Dejavnosti v vrtcu bomo organizirali v igralnicah in na prostem (na terasi, na igrišču, dvorišču). Dnevna rutina, igra, učenje in druženje otrok znotraj oddelkov bo potekalo kot doslej, še vedno bo omejeno združevanje skupin v notranjih prostorih. 

Za vse odrasle, ki vstopamo v prostor, velja nošenje mask, vzgojiteljice v oddelkih z otroci bodo brez njih.
Poskrbimo tudi za varnostno razdaljo, umivanje ali razkuževanje rok. Starši se ne zadržujte v garderobah, da ne bo prihajalo do gneče. 

Pomembno je, da ima otrok za prilagoditev na vrtec dovolj časa in da ima pri tem ob sebi svoje starše, ki boste v času prisotnosti v oddelku poskrbeli za svojega otroka.  Priporočamo uvajanje ves čas z istim staršem.                                                                
Starši boste ustrezno zaščiteni (maska, zaščita za čevlje) vstopali v igralnico skupaj z otrokom po vnaprej dogovorjenem razporedu. V oddelku, kjer poteka uvajanje več novincev hkrati, se otroke in starše razporedi v igralne kotičke. Poskrbeli bomo, da se igralnice večkrat prezračijo, umaknejo in zamenjajo igrače in drugi igralni materiali. 

Otrok ima lahko svojo ljubkovalno igračko, dudo ali »ninico«. Ko je ne potrebuje več, jo vzgojiteljica umakne oziroma shrani.

Dragi starši, naj vas ne skrbi, vse dileme in vprašanja izmenjajte z vzgojiteljico, na voljo smo vam tudi vodstvo vrtca in svetovalna služba. S strpnostjo, korak za korakom bomo odkrivali svet, ki bo otrokom vir ustvarjalnosti, znanja, jih spodbujal k samostojnosti in socializaciji. Ne pozabimo, kjer je volja, tam je tudi pot. Prepričana sem, da bo v vrtcu otrokom lepo.

Želim vam uspešen začetek in nadaljevanje vrtčevega leta!

 Majda Fajdiga, ravnateljica 
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok za šolsko leto 2020/21 Natisni
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok za šolsko leto 2020/21 (klikni)